Ultimate magazine theme for WordPress.

Šesta godina uspješnog rada Organizacije “Osmijeh za Osmijeh”

35

Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ (OzO)  rezultat je projekta „Mali vođa u zajednici“ koji je za cilj imao samoorganizovanje djece i mladih unutar manjih zajednica u Tuzli. Organizacija „Osmijeh za Osmijeh“ uspješno je registrovana krajem 2010. godine i broji svoju šestu godinu rada.

\r\n

Piše: Lela Malićbegović

\r\n

Kroz samu organizaciju prošlo je mnogo mladih ljudi, realizovale se brojne ideje, osmislili i odradili različiti projekti. Tahir Žustra, student treće godine Odsjeka za žurnalistiku Filozofskog fakulteta Tuzla, marljiv i kreativan član ove organizacije ispričao nam je mnogo zanimljivosti o samom nastanku, strukturi i realizovanim projetkima OzO-a, kao i o svojoj poziciji u menadžmentu organizacije.

\r\n

Prije nešto više od deset godina Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula je priču „Djeca u akciji“ koja je implementirana po tadašnjem modelu rada sa djecom koji se primjenjivao u Švedskoj. Cilj je bio djecu od malih nogu učiti liderstvu, temeljnim ljudskim pravima, a opet voditi računa o njihovim potrebama i afinitetima, budući da su djeca najzahtjevnija ali i najiskrenija populacija s kojom se može raditi. Na početku kao projekat, poslije prvih pet godina uspješno implementiranih aktivnosti, svoj put smo nastavili kao registrovana samostalna organizacija pod nazivom „Osmijeh za Osmijeh“. Ono što je specifično za nas, jeste činjenica da su na našoj osnivačkoj skupštini, djeca bila ta koju smo pitali za mišljenje o nazivu organizacije i moram vam priznati, nijednom nismo požalili.“ – kaže naš sagovornik.

\r\n

Danas je Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“, kaže Žustra, prepoznata organizacija koja se od drugih razlikuje po svom pristupu u radu sa djecom i mladima, aktivnostima koje realizuju, kao i programima u kojima rade. „Sretni smo što smo od vladinih ali i obrazovnih institucija ocijenjeni kao respektabilna organizacija koja brine o potrebama djece i mladih u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, a od partnerskih organizacija izuzetno cijenjeni i uvaženi“– nastavlja Tahir.

\r\n

Kako nam je dalje objasnio, volonteri Osmijeha su ti koji učestvuju u kreairanju ideja koje implementiraju u radu sa članovima organizacije, a sam akcenat Organizacije „Osmijeh za Osmijeh“ jeste animiranje djece i mladih.

\r\n

Kroz redovne aktivnosti Omladinskog kluba, svoju pažnju su odlučili usmjeriti i mladima Tuzle nudeći im kvalitetne sadržaje, neformalne edukacije i prilike za lično usavršavanje. „Trudimo se biti spona između obrazovnih institucija i onoga što ih čeka u životu poslije škole. Zato naši omladinci često kroz radionice obrađuju teme tolerancije i jednakopravnosti, usavršavaju svoje prezentacijske i komunikacijske vještine, učeći se asertivnom komuniciranju i kulturi dijaloga.“ – ističe naš sagovornik. Kroz redovne sedmične radionice koje se odvijaju subotom u prijepodnevnom terminu u Prostoru za mlade, članove OK-a kroz praktične primjere uče temeljnim ljudskim vrijednostima koje oni prvo počnu primjenjivati u svojim školama, u odnosu s prijateljima, a kasnije i u životu.

\r\n

Ono što Organizaciju „Osmijeh za Osmijeh“ čini drugačijom i posebnom jeste to što u radu sa mladima i animiranju djece učestvuju sami mladi. Pitali smo se kako im polazi za rukom?

\r\n

„Osmijeh u svojoj bazi trenutno ima angažovanih nešto manje od četrdeset volontera i volonterki s kojima smo na početku naše saradnje potpisali i volonterske sporazume kojima im garantujemo sva prava predviđena Zakonom o volontiranju Federacije BiH. S druge strane, kada govorimo o devet naših sekcija u kojima radimo, tu brojimo skoro 200 djece i 30 mladih koji se na sedmičnom nivou okupljaju i rade sa našim volonterima. Simpatizerima ne znamo broj (smijeh).“ – ponosno ističe Žustra.

\r\n\r\n\r\n

Volonteri i volonterke Organizacije „Osmijeh za Osmijeh“
Volonteri i volonterke Organizacije „Osmijeh za Osmijeh“
\r\n

Organizacija „Osmijeh za Osmijeh“, pored stalnih sekcija konstantno radi na novim aktivnostima i projektima. Ne smiju se, kaže, upustiti u matematičke operacije kako bi došli do stvarnog broja implementiranih radionica i projekata u zajednicama u kojima djeluju, ali i općenito u gradu. „Sigurno je da nikada nismo žurili za kvanitetom potpiskujući kvalitet što se i pokazivalo na povjerenju koje nam nikada nije nedostajalo od strane školskih menadžmenta, roditelja, pa i samih naših članova, onih zbog kojih i postojimo – djece.“ – dodaje. Trenutno Osmijeh svoje radioničke aktivnosti implementira u osam rubnih zajednica u gradu počevši od Gornje Tuzle, Simin Hana, Soline, preko Centra, Tušnja, Kreke, pa sve do Lipnice i Husina. Deveta sekcija je ustvari Omladinski klub, koji je svojim programom okrenut ka potrebama isključivo mladih  ljudiu ovom gradu.

\r\n

Obzirom da nam se bliže novogodišnji praznici, volonteri Osmijeha se već uveliko, paralelno sa redovnim aktivnostima, pripremaju i za novogodišnje praznike. Organizacija „Osmijeh za Osmijeh“  već petu godinu organizuje novogodišnje proslave za najmlađe članove naše zajednice. Kako to OzO  uvijek praktikuje i u organizaciji ove aktivnosti učestvuju mladi, njihovi volonteri i volonterke.

\r\n\r\n\r\n

Detalji sa realizovanih novogodišnjih zabava
Detalji sa realizovanih novogodišnjih zabava
\r\n

Kroz cijeli tekst stavljamo akcenat na rad mladih u Organizaciji „Osmijeh za Osmijeh“.

\r\n

Pitali smo Tahira, može li nam približiti kako to izgleda struktura/menadžmet OZO-a? Te funkcije koje obavljaju mladi unutar Osmijeha?

\r\n

„Ono što je ljepota volontiranja u Osmijehu jeste činjenica da svako ima svoju ulogu. Od voditelja sekcija, preko članova razvojnog tima, pa sve do članova našeg Upravnog odbora. U Osmijehu su svi članovi, isključivo mlade osobe starosti do 30 godina koje svoj rad baziraju na volonterizmu. U našem upravljačkom tijelu trenutno sjedimo nas četvero koji obnašamo najrazličitije funkcije koje itekako doprinose razvoju i progresivnom rastu naše organizacije u gradu ali i Kantonu.“ – kaže Tahir i dodaje kako je tu i peti član Upravnog odbora, a to je njihov mentor Emir Bašić koji predstavlja Fondaciju tuzlanske zajednice, koja je ovu organizaciju, kako smo na početku priče istakli, i osnovala. „Organizacijom, mogu slobodno tako kazati upravlja Tim voditelja sekcija koji svake sedmice okuplja armiju djece i mladih i čine ih sretnima, dok mi u upravnom odboru nastojimo svojim radom obezbijediti sve potrebne uslove za njihov nesmetan rad. Kolegica Amila Muratović je voditeljica finansijskog poslovanja naše organizacije, Sanela Karić voditeljica Osmijehove trening kuće „Labirint“, i ja kao PR organizacije i koordinator Osmijehovog Prostora za mlade. Asja Dizdarević je naravno, naš glavni lider i uspješno koordiniše nama – članovima Upravnog odbora, ali i svim segmentima rada naše organizacije. Na koncu, zato je već treći mandat tu gdje jeste, na poziciji predsjednice organizacije“ – zaključio je Žustra na kraju.

\r\n

Osmijeh na svojevrstan način predstavlja inkubator za razvijanje poslovnih vještina, pretvaranje teorije u praksu i usavršavanje ličnih kompetencija. U prilog tome ide činjenica da su svi ovi mladi ljudi na onim funkcijama koje su u skladu sa njihovim afinitetima kao i fakultetima koje studiraju. A ponosni su na činjenicu kako su zahvaljujući ovakvim prilika mnogi bivši volonteri OzO-a danas na izuzetno bitnim pozicijama u itekako cijenjenim kompanijama.

\r\n

Organizacija, kako je već rekao, pruža priliku mladima da u skladu sa svojim, budućim, profesijama budu postavljeni na pozicije koje će im pružiti svojevrsnu praksu iz struke. Tahir je student novinarstva, a i PR organizacije, dakle ugodno s korisnim spojio je baš u Osmijehu…

\r\n

„Član sam ove organizacije još od petog razreda svog osnovnoškolskog obrazovanja i nekako me uvijek pratila, budući da sam tu vidio priliku za ispunjavanje svih svojih snova. Prvo da budem voditelj sekcije i ona osoba koja bi interaktivnim metodama učila djecu temeljnim ljudskim vrijednostima, a potom da se pronađem i počnem usavršavati na polju koje će me pratiti tokom života.“ Već krajem osnovne škole sznao je, ističe Tahir, da želi biti novinar, studirati Žurnalistiku i izučavati medije i komunikacije. Na sredini svog školovanja u gimnaziji dobija priliku biti PR organizacije i kreirati mehanizme i kanale promocije onoga što je Osmijeh tada radio. Do danas, to mu je stvorilo brojne šanse da se usavršava, pokušajem-pokreškom eksperimentiše i svakako da se još više ustabili u svojim snovima. „Sada kao student treće godine Odsjeka za žurnalistiku, mogu reći da mi je Osmijeh dobrim dijelom olakšao moje studiranje, ali i pomogao u profesionalnim angažmanima kojih je u posljednje vrijeme sve više. Iako sam tek, ponoviću, student treće godine. To je jedan od razloga što volim živjeti Osmijeh.“ – završava on.

\r\n

Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ stacionirana je u prizemlju JU „Dom mladih.“ Prostor od 68m2 OzO besplatno ustupa na korištenje za svaki vid neformalne edukacije. Od 2015. godine zahvaljujući radu i aktivnostima volontera i volonterki, kao I Osmijehu i njegovom osnivaču – Fondaciji tuzlanske zajednice, Tuzla ima prvu trening kuću. Trening kuća „Labirint“ je smještena u Simin Hanu u Tuzli, u sklopu školskog kompleksa JU OŠ „Simin Han“ na površini od cca 320 m2 i do sada je ugostila preko 30 različitih grupa.

\r\n

Detaljnije o aktivnostima i realizovanim projektima kao i načinima kako da postanete dio njihovog fantastičnog tima, možete pronaći na stranici: www.osmijeh.org.

\r\n

Dakle, postoje mladi koji se, svaki dan bore: za društvo, za zajednicu, za mlađe od sebe, za sebe, za posao, za prostor. Mladi koji sami sebi stvaraju radna mjesta i prilike za praksu iz struke. Oni su tu, pored tebe, ispred mene, oko nas ali naše društvo je do srži začarano mišlju da su mladi paraziti, da ne vidimo koliko smo zapravo mi sami sebe izjeli.\r\nRazloga za optimizam itekako imamo, jer se sreća djece nastala kao rezultata rada Osmjehovih volontera i volonterki može vidjeti iz aviona. Naravno mnogi, ipak, ne žele to vidjeti.