Ultimate magazine theme for WordPress.

Predmet Anesa Sadikovića izdvojen iz optužnice protiv Kemala Čauševića

68

Iz Tužilaštva BiH rečeno nam je da je u odnosu na njega odvojen predmet te da je upućena nova optužnica prema Sudu BiH.

Podsjećamo, Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu u slučaju Pandra 2 u kojoj se optuženi terete za finansijske zloupotrebe u iznosu od 1,7 miliona KM, dok je budžet BiH oštećen za višemilionski iznos.

Bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemal Čaušević tereti se za krivična djela zloupotrebe službenog položaja, pranja novca i primanje dara i drugih oblika koristi.

Optuženi Kemal Čaušević se tereti da je novac pribavljen činjenjem krivičnih djela, bez kreditnog zaduženja, stavljao u legalne tokove kupovinom većeg broja skupocjenih nekretnina i zemljišta u Sarajevu i okolini u iznosu od oko 1,2 miliona KM. Navedene nekretnine su blokirane na zahtjev tužilaštva i prema Sudu BiH je upućen prijedlog za oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnih djela.

Čaušević se dodatno tereti da je zloupotrijebio službeni položaj i preduzećima koja su učestvovala u proceduri javne nabavke za usluge štampanja kontrolnih markica na vrijednosnom papiru za potrebe UIO BiH, omogućio nezakonitu uplatu sredstava u iznosu od oko 200 000 KM zbog navodne štete nastale u konkurentskom postupku, iako stvarne štete nije bilo.

Pored Čauševića optužen je i Sedinet Karić za krivična djela davanja dara i drugih oblika koristi, a za ista krivična djela u optužnici se teretio i Anes Sadiković čiji je predmet izdvojen.

Navode optužnice tužilaštvo će dokazivati pozivanjem oko 50 svjedoka i stručnih vještaka i prilaganjem više od 100 dokaznih materijala.

U optužnici koja je podnesena protiv Čauševića, Karića i Sadikovića stajalo je da se Čaušević tereti da je kao direktor UIO BiH tokom 2007. godine stupio u kontakt sa uvoznicima velikih količina tekstila iz Turske, Kine i Mađarske u BiH, Anesom Sadikovićem i Sedinetom Karićem, koji su vlasnici više pravnih lica – preduzeća koja se bave uvozom, te im je obećao povlašteni status prilikom uvoza za njihova preduzeća u vidu smanjenih iznosa za carinjenje, izbjegavanja detaljnih pregleda i priznavanja faktura za koje je znao da su na njima netačni podaci, tražeći da mu Sadiković i Karić kao protuuslugu daju iznos od 1000 KM po uvezenom kamionu, što su navedeni pristali i davali mu novac na različitim lokacijama u Sarajevu i Banjoj Luci.

Na taj način je nanesena višemilionska šteta budžetu i svim građanima BiH jer nisu naplaćivani stvarni iznosi carine, a Sadiković i Karić su Čauševiću u periodu od 2007. do 2011. godine, za uvoz više od 1700 kamionskih isporuka tekstila dali iznos od 1,72 miliona KM, i to Anes Sadiković oko 1,2 miliona a Sedinet Karić oko pola miliona KM. (Klix.ba)