Ultimate magazine theme for WordPress.

Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv profesorice Alme Huremović za krivično djelo oduzimanja maloljetnog djeteta!

366

Vanredni profesor Fakulteta za edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Tuzli Alma Huremović, suočava se sa optužnicom koju je protiv nje podiglo Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, zbog počinjenog produženog krivičnog djela – Oduzimanje djeteta ili maloljetnika – iz člana 217. stav 1. u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona BiH.

Naime, navedena profesorica koja na Fakultetu za edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Tuzli predaje budućim skrbnicima nad djecom, njihovim zdravljem i psihom, već oko 3 godine krši odluke Centra za socijalni rad Tuzla i Općinskog suda Tuzla kojima je dužna svoje malodobno dijete u određenim terminima predati ocu. Obzirom da od rođenja djeteta do danas otac djeteta nije mogao provoditi vrijeme sa kćerkom shodno odlukama državnih organa, Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv nesavjesne majke, te zatražilo kaznu zatvora od 6 mjeseci zatvora ukoliko profesorica Huremović nastavi sa praksom onemogućavanja malodobnoj kćerki da provodi vrijeme sa ocem, a u skladu sa sudskom odlukom. Općinski sud Tuzla je potvrdio optužnicu i zakazao prvo ročište za 01.11.2018. godine, kada počinje sudski proces protiv optužene profesorice.

Ovaj tekst ne bi bio zanimljiv da nije riječ o presedanu u kojem teže krivično djelo, koje može ostaviti negativne posljedice na malodobno dijete, svjesno čini osoba koja u visokoškolskoj ustanovi osposobljava kadrove koji svoj profesionalni život trebaju posvetiti edukaciji, rehabilitaciji i brizi za djecu sa smetnjama u razvoju.

Naša redakcija pratit će ovaj slučaj do kraja, a posebno iz razloga što je profesorica Alma Huremović već prvostepeno osuđena zbog krivičnog djela iz člana 173. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH. Vrlo je bitno mišljenje i Rektorata Univerziteta u Tuzli o činjenici da je prvostepeno osuđena profesorica za nanošenje tjelesnih ozljeda i nasilje, ali shodno novoj optužnici i nad vlastitim djetetom kojem onemogućava da provodi vrijeme sa svojim ocem, angažovana kao profesorica na fakultetu koji treba proizvoditi kadrove koji će štititi djecu baš od ovakvih devijantnih pojava. (Salines.info/D.S.)