Ultimate magazine theme for WordPress.

KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV PROFESORICE ALME HUREMOVIĆ – KO ĆE PREUZETI ODGOVORNOST ZA KRŠENJE KODEKSA NASTAVNIČKE ETIKE?

15,155

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji BiH na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa onesposobljenjem, posebnim potrebama, razvojnim teškoćama, teškoćama u komunikaciji te teškoćama u socijalnoj integraciji, koji po završetku ovog studija mogu provoditi neposredni odgojno – obrazovni rad u ustanovama u kojima se obavljaju poslovi zdravstva, nauke, odgoja, obrazovanja te socijalne skrbi. Vodeći se Kodeksom nastavničke etike koji propisuje moralna i etička načela kojih se moraju pridržavati univerzitetski nastavnici, naučnici i i istraživači na UNTZ kako u naučnom, nastavničkom i umjetničkom radu tako i u privatnom životu, oni koji obrazuju buduće generacije stručnjaka, na osnovu Kodeksa primjenjuju svoja znanja za dobrobit društva a u suprotnom bivaju pozvani na odgovornost.

Ovako kaže teorija, no u praksi na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Alma Huremović je vandredna profesorica. Profesorica Huremović je jučer imala ponovljeno suđenje zbog nanošenja tjelesnih povreda u okviru porodice zbog čega je u prvostepenom postupku osuđena na zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci, odnosno uvjetnu kaznu od jedne godine. Također, protiv profesorice Huremović Tužilaštvo Tuzlanskog kantona vodi postupak zbog počinjenog krivičnog djela – Oduzimanje djeteta ili maloljetnika, u toku je sudski postupak o promjeni odluke o staratelju maloljetnika, a profesorica koja obrazuje budeće generacije je u protekloj godini dana dva puta pravosnažno osuđena zbog narušavanja javnog reda i mira.

Vodeći se Kodeksom nastavničke etike čiji član 3. kaže da je nastavnik dužan svojim ponašanjem u javnom i privatnom životu čuvati ugled i dostajanstvo Univerziteta i profesije koju obavlja te članom 56.  Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona vezanog za mogućnost suspendovanja, a u vezi sa postupcima koji se vode protiv profesorice Huremović poslali smo upit rektorici Nermini Hadžigrahić te dekanu Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Zamiru Mrkonjiću, koji smatraju da profesorica Huremović svojim ponašanjem nije prekršila odredbe Zakona o visokom obrazovanju, a po njihovom tumačenju Zakona o visokom obrazovanju TK, ne dotičući se Kodeksa nastavničke etike. Dekan Zamir Mrkonjić je poslao dopis u kojem se ograđuje od navedenog budući da on nije zadužen za sankcionisanje profesora nego studenata, te da je za to pitanje nadležna isključivo rektorica Univerziteta u Tuzli, Nermina Hadžigrahić.

Odgovornost za pad kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli koji je potvrdila rang lista Webometrics – a također, niko nije preuzeo. Prema izvještaju iz januara 2019. godine UNTZ se nalazi na 3742. mjestu za razliku od 2016. godine kada je zauzimao 3186. poziciju na ovoj svjetskoj rang list, a negativni trend ove visokoškolske ustanove potvrđuje i broj upisanih studenata, pa tako neki odsjeci na UNTZ imaju više profesora nego studenta. Za politizaciju ove javne visokoškolske ustanove, finansirane novcem poreskih obveznika i studenata koji očekuju znanje i motivacu također niko nije preuzeo, pa je tako Univerzitet u Tuzli već osamnaest mjeseci bez prorektora čime se krše federalni zakoni ali i onaj kantonalni o Univerzitetu u Tuzli čiji član 27. kaže: „Rektoru u radu pomažu prorektori, koje bira i razrješava senat tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog konkursa“. Ni konkurse, ni procedure, ni tajno glasanje, ni prorektore akademska zajednica još uvijek nije dočekala a menadžent Univerziteta u Tuzli smatra da ova tema nije bitna iako se istom krše zakoni.

Zahvaljujući profesorima koji ne poštuju kodekse univerziteta na kojima obrazuju buduće generacije, onima koji kršeći zakone uče studente kako da se ponašaju prema onima koji krše zakone, te onima koji su dužni a ne sankcionišu sve one koji krše kako kodekse tako i zakone jer i sami to čine, mladi ljudi sa državnih prelaze na privatne fakultete a nakon istih napuštaju državu. (K.H./Dosije.ba)