Ultimate magazine theme for WordPress.

Potvrđeno pisanje Dosijea: Pokrenut postupak za oduzimanje djeteta profesorici Huremović!

4,282

Zahvaljujući istraživanjima našeg portala a u povodu Krivične prijave koju je Tužilaštvo TK podnijelo Općinskom sudu u Tuzli protiv profesorice Alme Huremović, a Općinski sud Tuzla potvrdio, novinari našeg portala objavili su nekoliko tekstova u kojima smo predstavili činjenice, uglavnom kroz akte Tužilaštva TK i Suda, o sumnji u počinjeno krivično djelo vezano za odgoj i staranje nad malodobnim djetetom.

Ovaj slučaj ne bi našem mediju možda ni bio toliko zanimljiv da se ne radi o profesorici koja na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Unuverziteta u Tuzli ne edukuje stotine studenata baš iz ove oblasti – kako da rade sa djecom i kako da se pravilno posvete njihovom odgoju i stvaranju uslova za normalan život i razvoj djece.

Alma Huremović tužila je naš portal za navodnu klevetu, mada u tužbi nije nigdje navela šta je kleveta a šta prava istina – iako smo svaki tekst bazirali na pravosudnim aktima a ne na insinuacijama i ličnim stavovima autora tekstova.

Sada je Dosije.ba u posjedu akta Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Tuzla koji je ova ustanova uputila Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. U informaciji koju su dostavili ombudsmenima između ostalog jasno stoji: „… Stručni tim ovog Centra je donio odluku da se kod nadležnog suda, protiv dječije majke pokrene postupak za oduzimanje roditelju prava da živi sa djetetom do godinu dana i to radi zanemarivanja prava djeteta da ostvaruje lične odnose i neposredne kontakte sa roditeljem sa kojim ne živi.“

Obzirom da je ovo još jedna u nizi činjenica a ne insinuacija koje dokazuju da je riječ o roditelju koji zanemaruje prava djeteta, te da ovom prilikom objavljujemo još jedan akt nadležne ustanove a ne nečije mišljenje ili sumnju, odlučili smo se ovaj puta – pod cijenu nove neartikulisane tužbe Alme Huremović – iznijeti i vlastiti stav.

Dakle, na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli radi osoba kojoj se po Krivičnoj prijavi Tužilaštva TK sudi za zanemarivanje prava vlastitog djeteta. Osoba protiv koje Tužilaštvo TK vrši ponovo istražne radnje, također zbog ugrožavanja prava vlastitog djeteta. Osoba protiv koje JU „Centar za socijalni rad“ Tuzla kod Općinskog suda u Tuzli priprema postupak za oduzimanje prava da živi sa djetetom, jer istom ugrožava pravo na normalan život.

Nekoliko puta smo se kao medij obraćali pretpostavljenima Alme Huremović na pomenutom fakultetu, i svaki puta smo dobili odgovor da oni smatraju da takva osoba  ipak zaslužuje da udukuje generacije studenata koji će se brinuti o pravima djece. Ili će, nakon njenog educiranja biti „dželati“ nad pravima djece?

Ovoga puta možda je vrijeme da upitamo i same roditelje djece koju educira Alma Huremović: Ko vam od budućih akademskih građana pravi moguće sociopate?