Ultimate magazine theme for WordPress.

Najbogatiji kanton u državi traži sadaku od građana za građane pogođene koronavirusom

254

Najbogatiji kanton u državi, sa budžetom od oko milijardu konvertibilnih maraka, traži donacije od građana za borbu protiv koronavirusa. Vlada Kantona Sarajevo je objavila da su obezbijeđena sredstva u iznosu od 720 000 KM (po 60 000 KM od svakog ministarstva) čime su se stekli preduslovi za realizaciju sporazuma Vlade KS i UNDP-a o nabavci respiratora. Također iz Vlade Kantona Sarajevo, bahato, kriveći građane za nerazumijevanje, navode da račun nisu otvorili za sebe, nego za građane pogođene koronavirusom te traže od Skupštine KS da imenuje predstavnike koji će vršiti nadzor nad protokom tih sredstava.

Piše: Kemija Hodžić

U Nacrtu budžeta KS za 2020. godinu, usvojenog 19.11.2019. godine u rashodima Skupštine KS (poslanici i parlamentarne grupe) koja ima 29 zaposlenih se navode izdaci za materijal, sitan inventar i usluge u iznosu od 260 755 KM, a u prošloj 2019. godini je za navedeno izdvojeno 353 975 KM. Služba za skupštinske poslove Skupštine KS, koja ima 8 zaposlenih, ove godine za materijal, sitan inventar i usluge ima budžet od 3 152 KM. Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS sa 8 zaposlenih za istu stavku ima budžet od 29 700 KM. Kabinet premijera KS, također sa 8 zaposlenih za materijal, sitan inventar i usluge može potrošiti 84 200 KM, dok je u prošloj 2019. godine za istu stavku imala budžet od 65 643 KM. Stručna služba Vlade KS, sa 13 zaposlenih za navedenu stavku ima budžet 41 077 KM. Ured za zakonodavstvo Vlade KS, sa 5 zaposlenih u ovoj, a 3 u prošloj godini, za materijal, sitan inventar ima budžet od 1 137 KM. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS za istu stavku sa 8 zaposlenih ima budžet od 112 539 KM, dok je u prošloj 2019. godine budžet za navedeno iznosio 275 550 KM. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, sa 139 uposlenih u ovoj odnosno 136 u prošloj godini za materijal, sitan inventar i usluge ima budžet od 78 956 KM dok je u prošloj godini za isto bilo izdvojeno 91 256 KM. Služba za protokol i press KS, sa 8 uposlenih za nabavku materijala i sitnog inventara ima budžet od 74 939 KM. Ministarstvo pravde i uprave za nevedeno ima budžet od rekordnih 3 181 401 KM. Kantonalni sud za navedeno izdvaja 1 546 000 KM, Općinski sud u Sarajevu 495 700 KM, Kantonalno tužilaštvo KS 979 294 KM, Prvobranilaštvo KS 170 954 KM, Ministarstvo za boračka pitanja 368 429 KM…za nabavku materijala i sitnog inventara Vlada KS izdvaja desetine miliona konvertibilnih maraka u šta se možete uvjeriti i sami ukoliko pogledate Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, no ista Vlada od vas, građana Bosne i Hercegovine traži sadaku kako bi pomogli građanima pogođenim koronavirusom.

Poređenja radi, Ministarstvo zdravstva KS za nabavku materijala, sitnog inventara i usluga ima budžet od 144 060 KM, no isto Ministarstvo za nabavku lijeka metadon i skrinig testova ima budžet od 100 000 KM, dok je u ovoj godini za Srce za djecu oboljelu od raka – roditeljska kuća izdvojeno 0 KM.

Na čelu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nalazi se direktorica Sebija Izetbegović koja danima pozira za medije i uvjerava građane Bosne i Hercegovine da je „Sarajevo pod kontrolom“. Ona kaže da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu neće izbjeći nijednog pacijenta SAMO trebaju o njima imati pouzdane podatke. Dakle, ako vlasnica života i smrti u Bosni i Hercegovini, Sebija Izetbegović ustanovi da podaci nisu pouzdani, umrite, jednako kao što je umrla, kako je u „bošnjačkim“ medijima navedeno, „starica“ od 52 godine, Advija Kanlić, na rukama svoje kćerke jer su je, iako je molila za medicinsku pomoć odbili hospitalizovati jer se zaboga nije uklapala u epidemiološku sliku.

Nemamo respiratore. Nemamo robne rezerve. Nemamo maske. Nemamo testove. Ali imamo Vladu Kantona Sarajevo, Sebiju Izetbegović i ekonomskog eksperta Fadila Novalića koji problem najavljenog nedostatka hrane rješava zasađivanjem svih obradivih površina. Također, ekonomski ekspert Novalić, kao da upravlja seoskom zadrugom a ne državom, najavljuje da će se ekonomijom baviti nakon koronavirusa dok je Donald Tramp odobrio 2 biliona dolara za pomoć američkoj ekonomiji. Fadil je pametan, Donald je seljak i glupan. U Federaciji Bosni i Hercegovini je već 7000 građana ostalo bez posla.

– Sve više vjerujem, da je virus Kovid-19 najmanji problem bosanskohercegovačkog društva.

A dok ste u izolaciji, pogledajte malo budžet KS, pa ako ikada postanete pametni, pitajte ih gdje i kako troše vaš novac.