Ultimate magazine theme for WordPress.

Preko kompenzacijskih mandata do direktorske fotelje

122

Vizionar Sadik Ahmetović je novi direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja. Sa novom funkcijom dolaze i nove ideje pa je ovaj doktor nauka odlučio da je krečenje prva stvar koju će učiniti pri preuzimanju direktorske pozicije. Obzirom da su građani Tuzle izrazili svoje nezadovoljstvo ovim imenovanjem, te da je Vlada TK pozvala nadležne inspekcije da provjere ispravnost provedene procedure, oglasio se, doduše preko advokata, i Sadik Ahmetović koji navodi da ispunjava sve uslove propisane konkursom. Kad smo već kod uslova i konkursa, krenimo ispočetka.

Piše: Kemija Hodžić

Sadik Ahmetović je rođen 1969. godine u Podgaju kod Srebrenice a Srednju medicinsku školu je završio 1988. godine u Zvorniku. Dvije godine nakon završetka srednje škole postao je član Stranke demokratske akcije a tokom rata je stekao čin natporučnika Armije BiH. Od 1995. do 1996. godine bio je poslanik u Skupštini Tuzlansko-podrinjskog kantona, 2000. godine je izabran za odbornika u Skupštini Opštine Srebrenica a naredne godine je izabran za potpredsjednika ovog tijela gdje ostaje sve do 2006. godine. Istovremeno je bio i poslanik Narodne skupštine Republike Srpske od 2002. do 2006. godine.

Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao je 2000. godine a 9 godine kasnije i magistrirao na temu „Povezanost edukacijskog i društvenog statusa osoba sa oštećenjem sluha na području Bosne i Hercegovine“. Na Općim izborima 2006. godine Sadik Ahmetović nije dobio potreban broj glasova ali je ipak, zahvaljujući kompenzacijskoj listi, izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Tri godine kasnije, imenovan je za ministra sigurnosti BiH te istovremeno je preuzeo funkciju zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Na Općim izborima 2010. godine bio je kandidat za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz RS-a ali nije osvojio dovoljan broj glasova. Od 2014. godine bio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, a na izborima 2014. godine iako, ponovo, nije dobio potreban broj glasova za mjesto u Parlamentarnoj skuštini BiH, ipak je dobio još jedan kompenzacijski mandat, što će reći da je Sadik Ahmetović od 2006. do 2018. godine (sa prekidom od dvije godine) imao platu 5000 KM, kao poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skuštine BiH (dva mandata) i 4000 KM, kao ministar sigurnosti BiH (jedan mandat), ne zahvaljujući volji građana BiH, koji ga nisu izabrali, nego zahvaljujući volji Stranke demokratske akcije koja mu je davala kompenzacijske mandate.

U martu 2010. godine malodobna M.M. iz Bratunca je optužila, između ostalih, i Sadika Ahmetovića za seksualno zlostavljanje no Tužilaštvo BiH, koje je preuzelo predmet, donijelo je odluku o neprovođenju daljnje istrage „jer ne postoje dokazi o trgovni ljudima“. Tadašnji ministar sigurnosti BiH, Sadik Ahmetović je rekao da ta optužba monitarana kako bi mu narušila reputaciju. Dvije godine nakon ovog „skandala“, revizijski izvještaji pokazuju da je Sadik Ahmetović, kao ministar sigurnosti, službenim vozilom Audi Q7, svaki dan prelazio 196 km, za što su građani BiH samo za gorivo mjesečno plaćali oko 2000 KM, isti iznos koji je ministar trošio i za mjesečni službeni mobitel.

Od oktobra 2012. do novembra 2013. godine Sadik Ahmetović je dobio 51819,16 KM zahvaljujući pravu na „bijeli hljeb“ koji je državnim i federalnim fukncionerima omogućavao da godinu dana nakon isteka mandata primaju nezarađenu platu.

Sukon unutar srebreničkog SDA kulminirao je 2017. godine kada je u objektu Islamske zajednice u Srebrenici došlo do verbalnog i fizičkog sukoba a jedan od učesnika je i Sadik Ahmetović koji je nedugo nakon toga izbačen iz Stranke demokratske akcije. Par mjeseci nakon toga Sadik Ahmetović, između ostalih, osniva novu stranku u BiH, Nezavisni blok čiji je bio kandidat na Općim izborima 2018. godine za predsjednika, odnosno potpredsjednika Republike Srpske. Iz Nezavisnog bloka je izbačen u januaru 2019. godine a do prije par mjeseci je bio jedan od mogućih kandidata za načelnika Općine Srebrenica, no izgleda da mu je direktorska pozicija sigurnija.

Ahmetović je 2015. godine, pored vlastitih dikcijskih probblema, doktorirao na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu a njegove objavljene naučne radove, koji su preduslov za doktorat, nećete naći (nije da nisam pokušala).

Nego da se vratim na početak priče. U Konkursu za izbor direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, pored općih uvjeta koje kandidat mora ispunjavati potrebni su i posebni uvjeti, između ostalih i 5 godina radnog iskustva u struci i gle čuda, odjednom Sadik Ahmetović ima pet godina iskustva i to kao viši asistent na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku iako u imovniskom kartonu Ahmetovića nisu prikazani dodatni prihodi sa Univerziteta u Travniku, niti igdje možete pronaći da je isti ikada radio u Travniku. Volontirao čovjek. Humanitarac.

  • nego, kako ste vi? Gdje su vaši doktorati? I zašto niste direktori javnih ustanova?