BiH bilježi porast novčane mase zbog gotovine koja je u opticaju van banaka

U posljednjem dostupnom izvještaju o monetarnim kretanjima u BiH koji je izradila Centralna banka navedeno je da je registriran blagi porast novčane mase u BiH zbog smanjenja kvazi novca (finansijske imovine koja se može transformirati i zamijeniti za gotovinu).

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju aprila iznosile su 15,96 milijardi KM i neznatno su manje u odnosu na mart, za 0,3 miliona KM ili za 0,002 posto.

Ukupna novčana masa na kraju aprila iznosila je 31,05 milijardi KM, a na mjesečnom nivou registrovan je blagi porast novčane mase za 122,9 miliona KM (0,4 posto).

Porast novčane mase u aprilu 2022. godine rezultat je povećanja novca za 171,9 miliona KM (1,0 posto) i smanjenja kvazi novca za 48,9 miliona KM (0,4 posto), navedeno je u izvještaju Centralne banke BiH.

Do povećanja novca je došlo je uslijed porasta gotovine izvan banaka za 82,9 miliona KM i prenosivih depozita u domaćoj valuti za 88,9 miliona KM.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju aprila 2022. godine iznosili su 21,4 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec, a povećani su za 164,4 miliona KM ili 0,8 posto.

Rast kredita registrovan je kod stanovništva za 68,9 miliona KM, privatnih preduzeća za 108,7 miliona KM, i javnih preduzeća za 0,8 miliona KM (0,2 posto).

Pad kreditnog rasta na mjesečnom nivou je zabilježen kod vladinih institucija za 13,8 miliona KM (1,2 posto).

Godišnja stopa rasta kredita u aprilu 2022. godine iznosila je 4, 1 posto.

Podijeli objavu

Možda vas zanima