BOSS: I da nije bilo krađe glasova, zbog nepravilnog glasanja obavezno je ponavljanje izbora

CIK BiH je po službenoj dužnosti obavezan poništiti izbore zbog nepravilnog glasanja pola miliona birača i kada bi se zanemarile izborne krađe, tvrdi predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Kada bi smatrali da je nemoguće moguće, da nije bilo krađe glasova, Izborni zakon BiH prema odredbama člana 2.10 propisuje da će CIK BiH poništiti izbore i ako ustanovi da je za vrijeme glasanja došlo do nepravilnosti koje mogu da utiču na rezultate izbora. Pola miliona nevažećih glasačkih listova obavezuje CIK BiH da naloži utvrđivanje razloga proglašenja glasačkih listova nevažećim na svim nivoima javnim uvidom u glasačke vreće, kako bi se utvrdilo da li je bilo nepravilnosti tokom glasanja na način da su birači glasali za više stranaka ili kandidata iz različitih stranaka i kod kojih političkih stranaka je pretežno takva nepravilnost.

Ukoliko broj takvih nepravilnosti tokom glasanja može uticati na izborni rezultat tih stranaka nastala bi obaveza po članu 2.10 Izbornog zakona BiH da CIK BiH po službenoj dužnosti poništi izbore na svim nivoima vlasti, upozorio je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a. Ukoliko Centralna izborna komisija BiH ne postupi po zahtjevu i ne naredi da se po službenoj dužnosti javnim uvidom u glasačke vreće utvrde razlozi proglašenja nevažećih glasačkih listova, BOSS će Tužilaštvu BiH podnijeti krivičnu prijavu protiv svih odgovornih u CIK BiH zbog izvršenog krivičnog djela iz Krivičnog zakona BiH član 154. Izborna prijevara, uključujući i član 29. Saučesništvo, član 30. Podstrekavanje, član 31. Pomaganje, a sve u vezi sa članom 250. Organizovani kriminal.

Podijeli objavu

Možda vas zanima