BOSS nakon objave konačnih izbornih rezultata podnio novu krivičnu prijavu protiv CIK-a

Objava konačnih izbornih rezultata zasnovanih na očitim brutalnim izbornim krađama i prevarama transformisala je Centralnu izbornu komisiju BiH u „Centralnu izbornu organizovanu kriminalnu grupu BiH“, što je rezultiralo podnošenjem nove krivične prijave Tužilaštvu BiH i SIPA-i za više izvršenih krivičnih djela od strane članova CIK BiH i drugih odgovornih lica, uključujući i krivično djelo članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi iz člana 250. Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa članovima 154. Izborna prijevara, 29. Saučesništvo, 30. Podstrekavanje i 31. Pomaganje, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Osnov, između ostalog, za podnošenje krivične prijave protiv članova CIK BiH i za izvršenje krivičnog djela iz člana 220. Zloupotreba službenog položaja i ovlasti i člana 224. Nesavjestan rad u službi – sadržan je i u Rješenju Suda BiH (broj S1 3 Iž 044208 22 Iž od 27.10.2022.) u kojem je naznačeno, citiramo: „Iz odredbe člana 2.10 Izbornog zakona BiH proizilazi da CIK može poništiti izbore u izbornoj jedinici ili na nekom biračkom mjestu samo po službenoj dužnosti, a ne po zahtjevu stranke, i to pod uvjetom ako ustanovi da je za vrijeme glasanja ili brojanja glasačkih listića došlo do nepravilnosti koje mogu utjecati na rezultate izbora.“, završen citat.

Shodno stavu Suda BiH članovi CIK BiH obavezni su po službenoj dužnosti ustanoviti šta je razlog proglašenja pola miliona nevažećih glasačkih listova, te da li je došlo do nepravilnosti i tokom glasanja i da li je broj nevažećih listova za neke od političkih stranaka nastao nepravilnim popunjavanjem i da li to može uticati na izborni rezultat te stranke, te ukoliko se utvrdi poništenje izbora je obaveza po službenoj dužnosti.

Članovi CIK BiH su propustili obavezu poništenja izbora kako bi legitimizirali bezbroj izbornih krađa u cilju zaštite političkih lopova, zanemarujući i sopstvene javne izjave da se izbori trebaju poništiti, da su rezultati nemogući, da su tek nakon sedam dana (van dva zakonska roka) dobili rezultate glasanja, da je nestalo preko 60 glasačkih vreća za koje se zna, da su pronađeni uništavani, falsifikovani i fotokopirani glasački listovi, da su izmiješani nivoi glasanja u vrećama i da su otvorene, da je bezbroj pogrešno upisivanih rezultata, da je prema njihovim izjavama strašno šta se događalo na sjednici CIK BiH, da su izabrali, jednog, pa drugog, pa opet prvog kandidata uz očito štimanje rezultata, da nema ponovnog brojanja jer znaju kakvi će biti rezultati u „pet deka“ i kada bi se ponovo brojalo (glumeći Babu Vangu), pa su se javno izvinjavali obećavajući da se neće ponoviti sve šta su nezakonito uradili ili nisu zakonito uradili, uz zaboravljanje podnošenja krivičnih prijava za krađu glasova protivno službenoj obavezi, a vlastite stavove da bi trebalo izbore poništiti opravdali su da nema novca za ponavljanje izbora, što je posebno apsurdno u okolnostima kada su svi budžeti rekordno puni zbog ekstra profita države na visokim cijenama…

…i na kraju, nezakoniitost Izbora dokazuje objavljivanje konačnih rezultata protivno Uputstvu o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti, jer rezultate Izbora 2022 mogli objaviti najkasnije 1. 11. 2022. godine.

Podijeli objavu

Možda vas zanima