Defter hefte III: 100 studenata bez diplome radi kriminala u pravosuđu

Novinar i publicista Fatmir Alispahić i dalje raskrinkava afere oko Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini i stotinu studenata bez diploma. Zašto nije zatvoren Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu radi Afere Sabije Izetbegović? Zašto je ukinuta dozvola za rad Američkog univerziteta radi diplome direktora OSA-e Osmana Mehmedagića Osmice?

Ko je i kako ustanovio da je Američki univerzitet u BiH prestao ispunjavati uslove za rad ako je 25.08.2020. godine inspekcija za visoko obrazovanje na licu mjesta ustanovila zapisnikom da Američki univerzitet ispunjava uslove za rad.  Zašto Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja tendenciozno NIJE formirala ekspertnu komisiju po članu 35. stav 5 Zakona o visokom obrazovanju i izvela elaborat o zatvaranju Američkog univerziteta u Tuzli.  Kako su ovlašteni ministar nauke i obrazovanja TK Ahmed Omerović i sekretar ministarstva Anela Topuzović iz Ministarstva nauke i obrazovanje počinili krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti te nesavjestan rad u zlužbi nanoseći drugome štetu, ne omogućavajući da 100 studenata dobiju diplome? Upadom u Američki univerzitet po političkim instrukcijama oduzete su sve matične knjige, diplome, indexi, serveri, hard diskovi suprotno nalogu postupajućeg sudije za prethodni postupak. Zašto su Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i MUP TK protivzakonito članu 85. ZKP FBiH (Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije – Stav (2) Osoba od koje su predmeti i dokumentacija oduzeti pozvat će se da prisustvuje otvaranju omota.”) otvarali oduzete predmete bez prisustva osumnjičenih i njihovih advokata? Ko je od inspektora MUP-a TK po nalogu potapajućeg tužioca podmetnuo falcifikovane dokumente u matične knjige? Zašto postupajući Tužitelj ne da osumnjičenom na uvid spise oduzetih predmeta sa Američkog univerziteta, niti jedan jedini dokument? Sumnja da je tu ubačena kompromitirajuća dokumentacija protiv Osmana Mehmedagića… Zašto su pritvoreni Denis Prcić, Melisa Belkić Mukanović i Osman Mehmedagić Osmica? Kako je moguće da Tužilaštvo Tuzlanskog kantona dijeli dokumenta oduzeta u pretresu trećim licima? Kako je moguće otvaranje oduzetih predmeta u Tužilaštvu TK bez prisustva osumnjičenog i advokata? Da je postupajuća Tužiteljica počinila krivično djelo po ZKP FBiH? Sataniziranje i uništavanje Američkog Univerziteta montiranim procesom po političkim nalozima mafije iz pravosudnih organa? Knjiga o kulturocidnom napadu na instituciju akademskog znanja, na Američki Univerzietet u Bosni i Hercegovini ide u Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju.

Fatmir Alispahić i „Defter hefte“ nastavljaju sa raskrinkavanjem – Dosije prenosi.

Podijeli objavu

Možda vas zanima