Defter nastavlja – Akademski geto za Bošnjake: Za(š)to je uništen Američki univerzitet u BiH?

Kako smo najavili u prošloj priči, „Defter hefte“ i publicista i književnik Fatmir Alispahić nastavljaju raspakivati temu o nezakonitoj zabrani rada Američkog univerziteta u BiH.

U današnjem nastavku priče problematizira se – Da li je protuzakonito oduzimanje licence Američkom univerzitetu u BiH imalo za cilj akademsko getoiziranje Bošnjaka, obzirom da su se na Američkom univerzitetu u BiH školovali većinom Bošnjaci, koji su tu sticali diplome koje vrijede u Americi i Zapadnoj Evropi? Opštepoznato je da diplome studenata u Federaciji BiH ne vrijede van BiH, osim diploma Sveučilišta u Mostaru.

Fatmir Alispahić je u “Defteru hefte” prezentirao i Presudu Općinskog suda u Tuzli kao dokaz presuđenih kleveta protiv Američkog univerziteta u BiH koje su prethodile nezakonitoj zabrani obavljanja djelatnosti Univerziteta.

Opširnije u video prilogu „Deftera hefte“ sa autorom Fatmirom Alispahićem.

Povezan tekst:

Defter hefte: Američki univerzitet žrtva zavjere protiv zakona, znanja i studenata

Podijeli objavu

Možda vas zanima