Danas konačna odluka o smjeni Gordane Tadić, ide li s mjesta glavne tužiteljice

Visoko, sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) trebalo bi danas donijeti konačnu odluku u slučaju Gordane Tadić, glavne tužiteljice BiH.

Naime, bila bi to odluka po žalbi na odluku drugostepene disciplinska komisija za tužioce VSTV Bosne i Hercegovine. Tom odlukom, od 23. semptembra potvrđena je odluka o smjeni glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić.

Njene žalbe su odbijene kao neosnovane i potvrđena je odluka Prvostepene komisije.

Podsjetimo, iz VSTV-a Prvostepena disciplinska komisija za tužioce, odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) protiv Tadić, donijela je odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost “zato što je propustila postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključku Vijeća od 17. i 18. decembra 2014. godine, kojim VSTV BiH zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a”.

Navode i da je “propustila poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira, čime je počinila disciplinske prekršaje nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti i propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća Zakona o VSTV-u BiH”.

Također, navedena je odluka da je tužena suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH propustila da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Tužilaštva BiH te je propustila postupiti u skladu sa zaključkom VSTV-a BiH od 17. jula 2019. godine, kojim “se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH”, čime je počinila još jedan disciplinski prekršaj “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti” i “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća”, navedeno je tada iz VSTV-a.

Izrečena joj je disciplinska mjera – premještanje s mjesta glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine. (N1)

Podijeli objavu

Možda vas zanima