Iz federalnog budžeta uplaćeno 28 miliona KM za 73 općine

Danas su iz budžeta FBiH uplaćena sredstva u iznosu od 28.360.000 KM za 73 općine u Federaciji BiH. Riječ je o realizaciji Odluke Vlade FBiH od 16. septembra ove godine.

Tom odlukom se grant sredstvima direktno pomažu niži nivoi vlasti, gradovi i općine, u iznosu od 30 miliona KM. Odobrena sredstva za sedam preostalih općina u Federaciji BiH bit će uplaćena kada ove općine završe proceduru potpisivanja i dostavljanja ugovora.

Iz Vlade FBiH je saopćeno da je 10 miliona KM dodijeljeno na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u FBiH u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetima u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.

20.000.000 KM je osigurano za kapitalne transfere općina i gradova, i to za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti.

To su putna infrastruktura, komunalna infrastruktura, zatim objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao i za finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Podijeli objavu

Možda vas zanima