Iz Vlade FBiH traže dokaze o opravdanosti visokih plata direktora javnih institucija i agencija

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Kolegija Vlade, danas je donijela zaključak kojim je zatražena dostava podataka o neto platama članova uprava, te naknadama članova upravnih i nadzornih odbora, kao i rada u radnim tijelima i komisijama.

Vlada je zaključkom zadužila sva privredna društva sa učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije BiH, federalne ustanove i druge federalne institucije, zavode i agencije čiji je osnivač Federacija BiH, da u roku od tri dana Federalnoj vladi dostave podatke o neto platama članova uprava (direktora i izvršnih direktora), o naknadama članova upravnih i nadzornih odbora za 2022. i 2023. godinu, kao i da dostave akte na osnovu kojih je utvrđena visina istih.

Također, rukovodioci navedenih institucija zaduženi su da u roku od sedam dana Vladi FBiH dostave pregled svih radnih tijela i komisija, koje su imenovali rukovodioci, odnosno organi upravljanja i nadzora, sa pregledom isplaćenih naknada po osnovu rada u istim za 2022. i 2023. godinu. Zaduženi su i da dostave akte na osnovu kojih je utvrđena visina ovih naknada.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Podsjećamo, ranije smo pisali da u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine postoji preko 70 institucija, agencija i ustanova koje se finansiraju u najvećoj mjeri iz budžeta. Ipak, ono što je itekako zanimljivo jeste da postoje neke institucije, koje i nisu toliko izložene javnom sudu i analizi, a čija uprava ima ogromne plate u odnosu na prosjek u FBiH.

Prosječna plata u FBiH iznosi približno 1.200 KM i varira od mjeseca do mjeseca. Za sedmi mjesec je naprimjer iznosila 1.257 KM. Ipak, s obzirom na inflaciju, rast cijena općenito rast plata je nešto što najviše zanima većinu građana.

Tako rukovodioc, odnosno direktor Agencije za vodno područje rijeke Save prima preko 8.000 KM platu. Konkretno, njegova mjesečna plata za juli 2023. godine je iznosila 8.460 KM. Direktor rukovodi agencijom koja ima 76 uposlenika. Treba istaći da je plata direktora u decembru prošle godine iznosila 7.450 KM te je za pola godine narasla za 1.000 KM.

Direktor Regulatorne komisije za energiju FBiH sa sjedištem u Mostaru mjesečno ima platu 7.420 KM, a ta institucija ima 38 zaposlenih.

Federalni zavod za zapošljavanje ima ima 63 zaposlena, a direktor ima mjesečnu platu 6.910 KM.

Direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje FBiH ima platu 7.390 KM, a institucija ima 53 zaposlenih.

Plate u ovim institucijama utvrđuju same institucije na osnovu internih pravilnika i uz odobrenje nadzornih odbora ili skupština, u zavisnosti od institucije. To upravama daje široke ovlasti da sami sebi određuju platne razrede pa tako dolazimo do ovakvih iznosa. (Klix.ba)

Podijeli objavu

Možda vas zanima