Advokat Mirnes Ajanović oštro odgovorio ministru zdravstva TK Boži Juriću na prozivke

Advokat Mirnes Ajanović tokom dana javno je odgovorio HDZ-ovom ministru Juriću na poslijeponoćne prozivke u vezi gostovanja na Face TV u emisiji Centralni dnevnik, a odgovor prenosimo u cijelosti:

“Poštovani ministre Juriću,

S obzirom da sam se Vašom zaslugom živ i zdrav mogao identificirati na internet portalu „Crna hronika“ obraćam Vam se ovim otvorenim pismom.

Čini se da niste tijekom svog studija ili tijekom svoje karijere upoznati da je zdravlje ne samo pitanje kojim se bavi internista, liječnik ili ljekarnik, nego da je zdravlje jedno od najvažnijih čovjekovih dobara, a da pitanje očuvanja i unapređenja zdravlja spada među najvažnija pitanja u svakoj ljudskoj zajednici, te da zdravlje uživa status osobnog neimovinskog dobra kojem se jamči pravna zaštita.

Želim Vas kao internistu i liječnika upoznati da se posljednjih desetljeća pitanje zdravlja i zdravstvene zaštite nalazi u fokusu pravne struke, te da je primjena novih znanstveno tehnoloških dostignuća u liječenju i medicinskim istraživanjima prouzročila stvaranje čitavog niza izuzetno važnih društvenih odnosa koji ranije nisu bili pravno normirani te je kreiranjem načela i pravila za njihovu regulaciju te njihovim postupnim reguliranjem nastalo novo područje prava – medicinsko pravo, koje danas egzistira kao posebna pravna grana i posebna disciplina pravne znanosti. Medicinsko pravo čini skup pravnih pravila kojima su uređeni status pružatelja i primatelja zdravstvenih usluga, te odnosi u koje pružatelji i primatelji zdravstvenih usluga ulaze sa ciljem prevencije bolesti te zaštite i unapređenja ljudskog zdravlja.

Trebali bi, ako ne kao liječnik, barem kao Hrvat biti upoznati da u Splitu pri Pravnom fakultetu egzistira Institut za medicinsko pravo te da isti organizira dvogodišnji specijalistički studij iz medicinskog prava koji obrađuje između ostalog: Građansko pravo i medicinu, medicinu i kazneno pravo, liječničko pravo, integrativnu bioetiku, osobna prava, zakonodavstvo na području lijekova, medicinsko građansko procesno pravo, medicinu i kazneni postupak, pravo pacijenata, pravno uređenje inventivne djelatnosti u medicini, zdrastvenu ekologiju i medicinu rada, medicinsku kriminalistiku, sudsku medicinu, upravu u zdravstvu, radno i socijalno pravo u zdravstvu, sudsku psihijatriju, sindikalno pravo u zdravstvu i financiranje javnog zdravstva.

Ukoliko ste zainteresirani za daljnje usavršavanje mogu Vam poslati Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija iz medicinskog prava, pa se kao internista i liječnik uhvatite malo ozbiljnijih istraživanja, umjesto da svojim „fejsbučenjem“ krijući se iza ministarske fotelje sarkastično nastojite poniziti „poznatog“ novinara, kojem niste spomenuli ime niti ste ga uopšte dostojni spomenuti, i „elokventnog“ advokata, jer je Vaše znanje vezano za jedno uže područje medicine i očito da Vam je široko opće znanje strani pojam.

Znam da kao Ministar niste navikli da Vam neko u Vladi Tuzlanskog kantona u kojoj stolujete diže ruku protiv ili ima drugačije mišljenje, ali ćete se morati na to u javnosti pomalo navikavati kao i na pravo iznošenja drugog i drugačijeg mišljenja.

Na kraju ovog otvorenog pisma pozivam Vas na javno sučeljavanje kod bilo kog „poznatog“ novinara ili kod bilo koje televizije koju vi izaberete (može se financirati i iz Budžeta TK) kako bismo javno sučelili svoja mišljenja, kako bismo vidjeli Vašu elokvenciju i snagu argumentiranja utemeljenu na Vašim  i mojim činjenicama i argumentima. Vjerujte mediji su čudo, pa Vam želim da na svom profilu doživite što je to imati više od 300 pregleda i 10 dijeljenja, jer moje neke objave imaju gledanost i preko 360.000 pregleda, a neke su podjeljenje i 10.000 puta. Ukoliko nemate dovoljno hrabrosti ili kredibiliteta da se javno sučelimo, ostavite se „fejsbučenja“ koje Vam očito ne ide od ruke i uhvatite se ozbiljnih problema u zdravstvu, kojih ima na pretek.”

Podijeli objavu

Možda vas zanima