BOSS podnio krivičnu prijavu protiv Edina Forte i Harisa Vranića zbog priznanja izvršenja krivičnog djela

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je krivičnu prijavu protiv ministara zdravstva KS Harisa Vranića, nakon što je u svom obraćanju zastupnicima u Skupštini KS otvoreno priznao počinjenje nekoliko krivičnih djela kazavši sljedeće, citiramo: “Otvoreno ću vam reći da mi zdravstveni radnici znamo koje kolege uzimaju pare od pacijenata i šutimo.” završen citat.

Članom 380. Krivičnog zakona FBiH je propisano da je krivično djelo ukoliko odgovorna osoba, zahtijeva ili primi dar ili neku drugu korist za sebe ili drugu osobu, te da će se takvo djelo sakcionisati kaznom zatvora od jedne do deset godina. Kako, prema samom priznanju Vranića, on zna ko su lica koja su počinila krivično djelo iz člana 380. KZ FBiH, a iste nije prijavio za počinjenje krivičnog djela, tako je Vranić izvršio krivična djela iz članova 31. – Saučesništvo, 300. – Prikrivanje i 345. – Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca propisanih Krivičnim zakonom FBiH.

Ministar Haris Vranić je prešutio saznanje o izvršenim krivičnim djelima čime je na odlučujući način pridonio nastavku izvršenja krivičnih djela čime je odgovoran kao saučesnik i kao osoba koja učestvuje u prikrivanju krivičnog djela. Ministar Vranić i premijer Vlade KS Edin Fortu su također prijavljeni i kao osobe koje nisu izvršile prijavljivanje krivičnog djela za koja su znali, upozorio je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

Podijeli objavu

Možda vas zanima