BOSS Vladi TK: Hitno zaustavite diskriminaciju građana TK korona ausvajsima!

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović javno upozorava premijera i članove Vlade i Kriznog štaba TK da u cilju umanjenja štetne posljedice odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana, povuku Zaključak o usvajanju Naredbe (broj: 021-04-34694) u tačkama 3. i 4. kojom nevakcinisanim i licima koja su prije šest mjeseci prebolila koronavirus onemogućavaju da se slobodno kreću zatvorenim javnim prostorima, jer je ista protivustavna, diskriminirajuća i predstavlja izvršenje krivičnog djela.

Korona ausvajsi nikoga ne mogu zaštititi jer se vakcinisani mogu zaraziti i prenositi virus kao i nevakcinisani, pa je nezakonito tražiti PCR i antigenske testove samo od nevakcinisanih i onih koji su prebolili virus, jer su svi u mogućnosti da prenose virus – pa i vakcinisani, a posebno jer je naređeno da i vakcinisani moraju nositi maske kao i nevakcinisani.

Premijer, članovi Vlade i Kriznog štaba TK prekršili su član 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, koji normira – nezakonito različito postupanje prema građanima, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti jednoj grupi građana spram druge, čime je ograničeno ostvarivanje svih prava i sloboda u svim područjima života jednoj grupi, uz kršenje brojnih odredbi Krivičnog zakona FBiH i djelovanje protivno Odluci Ustavnog suda BiH, broj AP-3683/20, kojom je presuđeno da su slične naredbe rezultirale protuustavnim kršenjem prava na slobodu kretanja.

Ako sporna odluka Vlade TK ne bude povučena, BOSS će protiv premijera i drugih lica podnijeti krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu zbog osnovane sumnje u izvršenje krivičnog djela iz člana 177. Krivičnog zakona FBiH – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina, a u vezi sa članovima 31. – Saučiniteljstvo, 32. – Podstrekavanje, 33. – Pomaganje, 340. – Udruživanje radi počinjenja krivičnog djela, 383. – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, za koja su propisane kazne i do 10 godina zatvora – sa zahtjevom da se krivična prijava delegira drugom kantonalnom tužilaštvu kako gospoda i gospođe iz vladajuće trojke SDP-PDA-Naša stranka, uključujući i sterilnu SDA, kao i ostale političke parazite – ne bi vršili pritisak na Tužilaštvo TK.

Podijeli objavu

Možda vas zanima