Podnesena Opomena pred tužbu i podnošenje krivične prijave protiv Udruženja “Zašto ne”, vlasnika portala Raskrinkavanje.ba

Opunomoćenik Javnog medija NIP “Dosije.ba” podnio je danas opomenu pred tužbu i podnošenje krivične prijave protiv vlasnika portala Raskrinkavanje.ba – Udruženje građana “Zašto ne”, predsjednika Udruženja Darka Brkana, urednika Tijane Cvjetićanin, i autora Nerme Šehović.

Udruženje građana “Zašto ne”

Gabriele Moreno Locatelli 21

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

N/r Darko Brkan, Tijana Cvjetićanin, Nerma Šehović

Predmet: Opomena pred tužbu i podnošenje krivične prijave

Dana 02.12.2021. godine putem portala “Raskrinkavanje.ba”, koji je u vlasništvu adresiranog udruženja, objavili ste članak u kojem je saopštenje advokata i predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića od 25.11.2021. godine objavljeno na portalu “Dosije.ba” označeno kao lažna vijest. Osim što je označno kao lažna vijest na portalu “Raskrinkavanje”, dodatno ste na društvenoj mreži “Facebook” izvršili označavanje linka sa saopštenjem na portalu “Dosije” također kao netačnim, što je za posljedicu imalo slanje upozorenja od strane mreže “Facebook” ka stranicama koje su podijelile taj link (između ostalog stranici Dosije.ba i BOSS Bosanska stranka), a također ste objavili i sliku ekrana moje advokatske Facebook stranice.

Naime, naveli ste da je netačna navodna tvrdnja portala “Dosije.ba” da je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila osnove krivičnih prijava Mirnesa Ajanovića, iako intencija saopštenja uopšte nije bila to niti je mogla biti, jer se SZO ne bavi lokalnim pitanjima.

U našem saopštenju, koje je prije vaše analize i označavanja potrebno prvo pročitati, zaključak je da video obraćanje direktora SZO dodatno dokazuje osnovanost podnošenja krivičnih prijava protiv odgovornih za uvođenje covid-potvrda i faktičke prisile na vakcinaciju lica koja nemaju covid-potvrde, a nikako da je SZO donijela odluku kojom podržava Mirnes Ajanovića.

U pogledu vašeg osvrta da SZO nije potvrdila da vakcinisani i nevakcinisani podjednako prenose virus dužan sam vas obavijestiti da u izvornom članku na portalu “Dosije.ba” nigdje nije navedeno da vakcinisana i nevakcinisana lica podjednako prenose virus, a s obzirom da vam je to služio kao osnov za označavanja članka kao “lažna vijest” na Facebooku – jasno je da ste neosnovano uskratili slobodu medijskog djelovanja portala “Dosije.ba” i na taj način nanijeli materijalnu štetu ovom javnom mediju – zbog čega podnosimo opomenu pred tužbu. Osim toga, štetu ste nanijeli i političkoj organizaciji “BOSS – Bosanska stranka” čija je Facebook stranica također dobila upozorenje da njen doseg prema javnosti može biti ograničen, a stranica obrisana, zbog objave navodne lažne vijesti, a koja se odnosi na isti objavljen tekst na portalu “Dosije.ba” koji je prenio saopštenje BOSS-a i nisu izvorni autori tog teksta za koji ih lažno optužujete. Time ste počinili i krivično djelo propisano odredbama člana 177. – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina Krivičnog zakona FBiH, te uskratili pravo na slobodno političko djelovanje i uvjerenje. BOSS-ovo pravo da upozori na neefikasnost vakcina u imunizaciji i osnovanost podnesenih krivičnih prijava protiv predstavnika vlasti koji diskriminiraju građane na vakcinisane i nevakcinisane, posebno nakon objave direktora SZO od 24.11.2021. da i vakcinisani mogu biti zaraženi, prenositi virus pa i ubiti nekoga, te da su zabrinuti zbog lažnog osjećaja sigurnosti da su vakcine okončale pandemiju, direktno ste ograničili vašom protuzakonitom radnjom pravo na političko uvjerenje kao i prava utvrđena međunarodnim ugovorom, Ustavom, zakonom ili drugim propisom u FBiH. Također ste nanijeli i štetu ugledu ovoj advokatskoj kancelariji s obzirom na slike moje advokatske Facebook stranice, koje ste priložili u vašem članku.

Naročito Vam skrećem pažnju da je nedopustivo jednostrano inkvizicijsko djelovanje sa vaše strane, davajući sebi za pravo izvođenja zaključaka iz govora direktora SZO istovremeno uskraćivajući pravo izvođenja zaključka drugim medijima, BOSS-u kao političkoj stranci i meni kao advokatu. Također, nedopustivo je vaše miješanje više različitih izvora informacija u jednom članku koji bi trebao da se bavi jednom konkretnom viješću jer ste time dokazali motiv izvršenja krivičnog djela sa niskim pobudama.

Također vas obavještavam da će ova obavijest biti dostavljena i drugim relevantnim adresama, naročito javnim organima koji regulišu slobodu medija, kao i na engleskom jeziku National Endowment for Democracy (NED), Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Centru za promociju civilnog društva (CPCD), European Endowment for Democracy (EED), Open Society foundation (OSF), Balkan Trust for Democracy (BTD) i Međunarodnoj mreži za provjeru činjenica (IFCN), s obzirom da su finansijeri vašeg nezakonitog djelovanja, te inostranim medijima.

Shodno navedenom, zahtijevam da izvršite povrat u prijašnje stanje kredibilnosti medija “Dosije.ba” i stranice “BOSS – Bosanska stranka” na platformi “Facebook”, uključujući i moju advokatsku stranicu na Facebooku ukoliko ste na sličan način protuzakonito djelovali, te da linkovi ovog medija i link saopštenja ne budu označeni kao lažna vijest, kao i da obrišete svoju vijest na portalu “Raskrinkavanje.ba”. Također zahtijevam javno izvinjenje zbog nanesene štete javnom mediju “Dosije.ba” i Bosanskoj stranici, uključujući i predsjednika iste – čije je saopštenje označeno lažnim.

Zahtijevam da  o d m a h, nakon što dobijete ovu opomenu pred tužbu i podnošenje krivične prijave, postupite shodno naprijed navedenom, u suprotnom u ponedjeljak 06.12.2021. godine podnijeti ću tužbu Općinskom sudu u Tuzli radi provođenja postupka u kojem će biti raskrinkano vaše nezakonito djelovanje, uz obavezu naknade materijalne i nematerijalne štete. Također protiv pravnog lica “UG Zašto ne”, direktora udruženja, autora teksta i drugih odgovornih lica podnijeti ću krivičnu prijava Federalnom tužilaštvu FBiH.

S obzirom da prijetite smanjenjem dosega BOSS-a i Dosije.ba kao i brisanjem stranica, a ukoliko po vašem nahođenju ili političkoj direktivi odlučite da smo iznijeli lažnu vijest, od suda ćemo tražiti da u krivičnom postupku donese mjere sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti udruženja građana “Zašto ne”, shodno članu 143. Krivičnog zakona FBiH, a kako bi ste se spriječili u daljem izvršenju krivičnih djela. Krivična prijava će se podnijeti, pored već navedenog člana 143. – Zabrana obavljanja određene djelatnosti i 177. – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina KZ FBiH, i shodno odredbama članova 31 – Saučesništvo, 126 – Odgovornost pravne osobe, 340. – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela i 342. – Organizovani kriminal Krivičnog zakona FBiH.

S obzirom da se ste u vašem tekstu grubo uvrijedili i Dosije.ba i BOSS isticanjem da je iznesena lažna vijest o vrlo bitnom segmentu za opšti interes građana, a koji se tiče informacije Svjetske zdravstvene organizacije da vakcinisani mogu biti zaraženi i prenijeti zarazu i nekoga ubiti zarazom, a u odnosu na naše krivične prijave protiv organa vlasti zbog diskriminacije građana, vaše djelovanje može se okarakterisati i kao krivično djelo iz člana 362 – Nasilničko ponašanje KZ FBiH.

Detaljno obrazloženje krivičnih djela, štete i vaših motiva za klevetnički tekst prezentirati ćemo u toku sudskih postupaka protiv vas, osim ukoliko odmah ne postupite po ovoj opomeni.

03.12.2021. god.                                            Mirnes Ajanović, advokat

 

Podijeli objavu

Možda vas zanima