Federalno tužilaštvo naložilo postupanje po prijavi BOSS-a za sprječavanje krađe glasova

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu svim tužilaštvima u BiH protiv NN lica sa zahtjevom za sprovođenje posebnih istražnih radnjih zbog sumnje u namjeru izvršenja krivičnih djela u vezi sa izbornim prevarama od strane biračkih odbora, BOSS je zaprimio odgovor Federalnog tužilaštva FBiH.
U aktu Federalnog tužilaštva, broj T11 0 KTA 0006913 22 od 25.8.2022. godine, navedeno je sljedeće, citiramo: “Obavještavate se da je Vaš izvještaj dostavljen na ruke svim glavnim kantonalnim tužiocima u Federaciji BiH, sve kako bi, a u saradnji sa ovlaštenim službenim osobama iz policije, najprije provjerili eventualno postojanje operativnih saznanja koja se odnose na pripremanje učinjenja krivičnih djela na način opisan u Vašem izvještaju, ili drugim sličnim načinima, te da, ovisno o tome da li postoje takva saznanja, sačine operativni plan djelovanja koji može uključivati i primjenu neke od posebnih istražnih radnji iz čl. 130 ZKP FBiH koje sugerišete, naravno ukoliko za istu budu ispunjeni zakonski uslovi. Napominjemo za će Federalno tužilaštvo FBiH, po potrebi, pružiti stručnu pomoć u radu svim kantonalnim tužilaštvima u Federaciji BiH, odnosno provjeriti zakonitost konačno donijetih tužilačkih odluka.”, kraj citata.

Podijeli objavu

Možda vas zanima