Krivična prijava zbog ugrožavanja energetske stabilnosti Federacije BiH i narušavanja zdravlja građana KS

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je danas krivičnu prijavu protiv premijera KS Edina Forte i svih članova Vlade KS i drugih odgovornih lica radi počinjenja krivičnog djela iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH (Zloupotreba položaja ili ovlaštenja) i člana 387. – Nesavjestan rad u službi, a u vezi sa članom 342. – Organizovani kriminal, za šta je predviđena minimalna kazna zatvora od pet godina, a iz razloga nepristupanja realizaciji projekta spajanja Sarajeva na toplovod iz termoelektrane Kakanj, a na osnovu Studije izvodljivosti o proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u KS, finansirane od strane UNDP.

Svake zime Sarajevo bude proglašeno najzagađenijim gradom u Europi, a od ove zime za građane bi problem mogao biti i stabilna opskrba plinom za zagrijavanje svojih domova, zbog čega su građani dvostruko izloženiji narušavanju zdravstvenog stanja. Rješenje ovog problema je dostupno već skoro deceniju, kroz projekat spajanja Sarajeva na sistem daljinskog grijanja na toplovod iz termoelektrane Kakanj. Realizaciju ovog projekta je nedavno i tražila Elektroprivreda BiH, zbog čega je jasno da je isti od značaja i za energetsku stabilnost Federacije, te bi njenim spajanjem TE Kakanj na toplovod prema Sarajevu bio povećan i stepen iskoristivosti termoelektrane, zbog čega bi mogla duže raditi i dobiti pristup EU fondovima za saniranje i održavanje.

S obzirom da projektu i dalje nije pristupljeno iako je njegov značaj višestruk po zdravlje, jeftinije grijanje i stabilnost energetskog sektora Federacije BiH, BOSS je nadležnom tužilaštvu izrazio sumnju da su članovi Vlade KS i premijer KS pogodovali trećim licima u sektoru distribucije plina i rada mini elektrana na mazut i ostala goriva, na način da su zloupotrebom službenog položaja ili ovlasti zaustavili realizaciju projekta spajanja Sarajeva na toplovod iz TE Kakanj, a kako bi spomenuta treća lica poslovala prodajom energije u KS i time sticala novčanu dobit.

Podijeli objavu

Možda vas zanima