Mirnes Ajanović: Da li ćete dopustiti da Tuzlom vladaju ekstremisti i mafijaši?

Dok politička kampanja SDP-ovog kandidata za Gradonačelnika Tuzle prolazi u uvjeravanju da su pošteni i o skorom ponovnom pokretanju megalomanskih projekata uz otvoreno ponižavajuće moljenje za glas i vlast, građani Tuzle stvarne rezultate rada dosadašnjeg pomoćnika gradonačelnika Zijada Lugavića, koji je radio u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, svakodnevno vide kroz apsolutno zapušten i centralni dio grada koji nije vidio ni riječi od poduzetništva i ekonomskog razvoja.

Opštepoznata je činjenica da u svakoj zajednici centralni dio grada predstavlja mjesto okupljanja građana, pokretanja aktivnosti, privlačenja turista i simbolizira taj grad, međutim Tuzla je jedan od rijetkih gradova sa suprotnim osobinama. Poslovni prostori u centru su prazni, lišeni bilo kakve brige i aktivnosti, više služe kao strašilo i ruglo kako grad ne smije izgledati nego kao srce jedne čaršije. O tome svjedoči i činjenica da se dio izloga prostora koriste i kao magacini, kako bi generisali bilo kakve prihode, što dodatno narušava izgled Tuzle. Jasno je da ovakvo stanje rezultira odsustvom bilo kakve proaktivne politike ili mjera za oživljavanje ekonomske aktivnosti u centru Tuzle, a na čelu čega je bio kao pomoćnik gradonačelnika a sada kao v.d. gradonačelnika kandidat SDP-a Zijad Lugavić.

U svom planu od preko 150 tački, pod tačkom 79., naveo sam da Grad svoje prostore treba dati u besplatni zakup na određen period, a prethodno ih urediti, sve u cilju podrške malim i srednjim preduzećima te startupima. Istovremeno ističem da se trebaju poduzeti mjere kojim bi se aktiviralo i korištenje privatnih poslovnih prostora te tako dodatno uredio estetski izgled tuzlanske čaršije, kazao je Mirnes Ajanović, nezavisni kandidat za Gradonačelnika Tuzle u video prilogu: „DA LI ĆETE DOPUSTITI DA TUZLOM VLADAJU EKSTREMISTI I MAFIJAŠI?“, a u kojem se, između ostalog u 32 minute, problematizira i nemoralna izborna kampanja kandidata SDP-a za Gradonačelnika Tuzle.

Podijeli objavu

Možda vas zanima