Nekontrolisano trošenje budžetskog novca za nevladine organizacije

Vlasti svake godine iz javnih budžeta izdvoje više od 100 miliona KM za nevladine organizacije, ali, uglavnom, ne kontrolišu kako se taj novac troši.

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Više od sto miliona maraka bude potrošeno svake godine iz javnih budžeta na finansiranje nekoliko hiljada nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (BiH). Taj novac se, uglavnom, troši netransparentno, bez jasnog cilja, plana i kontrole, zaključili su predstavnici nevladinog sektora i javnih institucija na današnjem okruglom stolu u Banjoj Luci koji je organizovao Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) sa partnerskim organizacijama „Futura“ iz Mostara i Centar za istraživanja i studije − GEA iz Banje Luke.

GEA je istraživala i analizirala sistem finansiranja nevladinih organizacija u BiH. Izvršni direktor ove organizacije Marko Martić je rekao da se najveći dio novca izdvaja za sportske organizacije.

„Većina sredstava dijeli se na osnovu zahtjeva, a ne na osnovu javnog poziva i jasnih procedura i taj iznos koji se dodijeli iz javnih budžeta je višestruko veći, nego iznos koji se dodijeli iz međunarodnih organizacija“, objasnio je Martić.

Također, istaknuto je da se nerijetko dešava retroaktivno finansiranje događaja, odnosno da se novac isplaćuje kako bi se pomoglo održavanje događaja koji su već završeni. Rekao je i da postoji praksa finansiranja mnoštva nevladinih organizacija malim iznosima, bez poštivanja kriterija o dodjeli, naknadne kontrole utroška i jasnog plana šta se želi tim finansiranjem.

Lana Matić, stručna saradnica za udruženja građana u Gradskoj upravi Banje Luke istakla je da su pravila dodjele novca različita, kako u entitetima tako i od grada do grada te da zbog toga svaka lokalna samouprava ima specifične probleme. Prema njenom mišljenju, problem bi se mogao riješiti tako što bi svaka lokalna zajednica prije podjele novca trebala napraviti strategiju finasiranja uz planiranje razvoja civilnog sektora.

Okrugli sto „Finansiranje nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini“ je održan u okviru projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring javnih budžeta koji finansiraju Evropska unija i The Balkan Trust for Democracy putem USAID-a.

Cilj projekta je da doprinese borbi protiv korupcije kroz podizanje nivoa fiskalne i budžetske transparentnosti aktivnim uključivanjem civilnog društva.

Podijeli objavu

Možda vas zanima