Skandalozno: Nakon krivične prijave advokata Mirnesa Ajanovića Vlada Kantona Sarajevo uništava dokaze o krivičnom djelu

Vlada Kantona Sarajevo putem svog Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, naredila je po hitnom postupku uništavanje prikupljenih obrazaca za dnevno praćenje zdravstvenog stanja učenika u osnovnim i srednjim školama, listu kontakata i epidemiološki upitnik za ulaz u obrazovne ustanove, a nakon krivične prijave advokata Mirnesa Ajanovića.

Podsjećamo, podnesena je krivična prijava Federalnom tužilaštvu protiv premijera Vlade KS Edina Forte, ministra zdravstva Harisa Vranića, ministrice obrazovanja Naide Hota, rukovodioca Zavoda za javno zdravstvo KS Aide Pitić, Aide Pilav i drugih odgovornih lica zbog diskriminacije predškolske, školske djece i srednjoškolaca i njihovog indirektnog prisiljavanja na vakcinaciju protiv COVID-19 uskraćivanjem prava na prisustvo nastavi.

Federalno tužilaštvo je 23. 3. 2022. godine krivičnu prijavu proslijedilo Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na postupanje, a Mirnes Ajanović je u krivičnoj prijavi, između ostalog, istakao i da prikupljanje imena djece/učenika zajedno sa informacijom o njihovom vakcionalnom statusu predstavlja i kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH jer se bez saglasnosti nosioca podataka prikupljaju, skladište i obrađuju lični podaci djece/učenika (ime i prezime, vakcinalni status) bez dokazanog javnog interesa.

Advokat Mirnes Ajanović obavijestio je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo o namjeri uništavanja dokaza izvršenja krivičnih djela za koja se može izreći kazna dugotrajnog zatvora.

Podijeli objavu

Možda vas zanima