Ajanović podnio krivičnu prijavu protiv premijera i članova Vlade i Kriznog štaba TK

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio je krivičnu prijavu protiv premijera Hodžić Kadrije i članova Vlade i Kriznog štaba TK koji su glasali za donošenje Naredbe i Zaključka (broj: 021-04-34694) kojim se u tačkama 3. i 5. onemogućava ulaz u zatvorene javne prostore nevakcinisanim i licima koja su prije šest mjeseci prebolovala koronavirus bez PCR ili antigentskog testa, iako je opštepoznato da vakcinisani mogu prenositi virus kao i nevakcinisani. Nezakonitim i protuustavnim mjerama kojima se ponižavaju i diskriminiraju građani faktički se uslovljava sloboda kretanja vakcinisanjem građana iako niti jedna eksperimentalna vakcina COVID-19 nema dozvolu za promet u BiH, niti uputstva proizvođača imaju navedene zakonski obavezne dijelove o interakciji vakcina sa drugim lijekovima, što može uzrokovati ugrožavanje zdravlja ali i smrt građana, a prema dokazima dostavljenim od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Premijer, članovi Vlade i Kriznog štaba TK prekoračili su službena ovlaštenja kršeći član 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, koji normira da je nezakonito različito postupanje prema građanima, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti jednoj grupi građana spram druge, a što je posljedica sporne odluke Vlade. Također, Ustavni sud je u Odluci broj: AP-3683/20 presudio da su slične naredbe neustavne i predstavljaju kršenje prava na slobodu kretanja.

Okolnost da su pojedini ugostiteljski objekti, postupajući po naredbi vlasti, donijeli diskriminirajuće odluke o zabrani ulaska u njihove prostorije za određene grupe građana predstavlja dodatan osnov za podnošenje krivične prijave, jer je došlo do faktičkog izvršenja krivičnog djela iz člana 177. Krivičnog zakona FBiH – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina, a u vezi sa članovima 31. – Saučiniteljstvo, 32. – Podstrekavanje, 33. – Pomaganje, 340. – Udruživanje radi počinjenja krivičnog djela, 383. – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, za koja su propisane kazne i do 10 godina zatvora.

Podnesena krivična prijava protiv totalitarne vlasti predstavlja mehanizam za zaštitu prava građana, a podnesena je danas i kao podrška obilježavanju “Walkout” dana, svjetskog protesta koji upozorava da su na snazi diskriminirajuće mjere širom svijeta i da razdvajanje građana mora prestati, a koji su podržani od strane američke organizacije CHD (Zaštita zdravlja djece) pod rukovodstvom Roberta F. Kennedya Juniora, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

Podijeli objavu

Možda vas zanima