BiH obavijestila Hrvatsku da nema namjeru odustati od osporavanja odlagališta nuklearnog otpada

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zvanično je obavijestio Hrvatsku da će BiH učestvovati u postupku procjene uticaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

Također je i odgovoreno na dopis Ministarstva privrede i održivog razvoja Republike Hrvatske kojim su institucije naše zemlje obaviještene da hrvatska strana provodi postupak određivanja sadržaja studije o uticaju na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Košarac je u odgovoru jasno naveo da BiH namjerava učestvovati u postupku procjene te da će Hrvatskoj biti dostavljeni zahtjevi, primjedbe i ključna pitanja koja bi trebala biti razmotrena u studiji.

Državni ministar se također obratio i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da putem diplomatsko-konzularne mreže dostavi zvanični odgovor BiH Hrvatskoj.

“Nakon što smo pravovremeno učinili prvi potrebni korak, sada insistiram na maksimalnom angažmanu i tražim od Ekspertskog i Pravnog tima da, poštujući definisani rok, dostave adekvatno pripremljene zahtjeve, primjedbe i pitanja koja ćemo uputiti hrvatskoj strani”, naglasio je Košarac.

On je dodao da će članovi Ekspertskog i Pravnog tima za Trgovsku goru naredne sedmice boraviti u Novom Gradu.

Košarac je već obavio konsultacije sa RS-om, a plan je obaviti konsultacije i sa FBiH.

“Očekujem da ćemo kroz dogovor i angažman resornih entitetskih institucija u narednih deset dana krenuti sa istraživanjem terena na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH. Naš prioritet je da sačuvamo zdravlje našeg stanovništva i životnu sredinu. Nećemo odustati od aktivnosti na sprječavanju namjere Hrvatske da na Trgovskoj gori gradi sporno odlagalište”, zaključio je Košarac.

Podijeli objavu

Možda vas zanima