BOSS objavljuje imena članova Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju FMZ koje je donosilo antikovid mjere

Vlada Federacije BiH, putem Federalnog ministarstva zdravstva dostavila je odgovor na zahtjev predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za pristup informacijama – ko su članovi Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva koji su donosili faktički obavezne antikovid preporuke i mjere, na osnovu kojih su postupale i federalna i kantonalne vlade i krizni štabovi.

Podsjećamo, Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva donosi zdravstvene mjere u FBiH o obaveznoj imunizaciji i antikovid potvrdama, te odlučuje o izboru proizvođača lijekova i antikovid ampula a određuje i ko će biti pod antikovid režimom, uključujući penzionere, trudnice, djecu, pa i imunokompromitovanu djecu, što je u suprotnosti sa službenim uputama proizvođača lijekova i antikovid ampula. Tzv. zdravstvene mjere Stručnog savjetodavnog tijela su i u suprotnosti sa Ustavnom BiH, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama i propisima u BiH, što je po apelacijama advokata Mirnesa Ajanovića potvrdio Ustavni sud BiH Odlukom AP-3932/21 od 23. 2. 2022. godine, u kojoj je navedeno da su epidemiološke V/T/P mjere i obavezna imunizacija neustavne i nezakonite, da ozbiljno krše ljudska prava i da su suprotne vladavini prava i demokratskom poretku.

Na inicijativu Narodnog kriznog štaba BiH i Mirnesa Ajanovića, u cilju transparentnog djelovanja osoba koje su odlučivale o zdravlju i životima građana a odlučivati će i ubuduće jer im je mandat četiri godine uz dobru novčanu naknadu, BOSS – Bosanska stranka obavještava javnost da su Rješenjem Federalnog ministra zdravstva, broj: 01-37-3419-1/19 od 28.11.2019. godine za članove Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju imenovani:
1. Dr. Amra Junuzović Kaljić,
2. Dr. Sanjin Musa,
3. Dr. Blaško Topalović,
4. Dr. Lutvo Sporišević,
5. Dr. Vesna Hadžiosmanović,
6. Dr. Ana Raguž Boban,
7. Dr. Anisa Bajramović,
8. Dr. Borko Rajić,
9. Dr. Emina Hadžimuratović
10. Mr.ph. Sanja Čustović,
11. Dženita Hukić.
Navedeno rješenje je izmjenjeno dana 24.11.2021. godine, drugim Rješenjem broj: 01-33-3419-2/21, te su istim za dodatne članove ovog tijela imenovani i:
1. Dr. Almira Ćosićkić,
2. Dr. Duško Anić.

Podijeli objavu

Možda vas zanima