BOSS: Izbori koji nisu potvrđeni u roku 01. 11. 2022. – nevažeći su i moraju se ponoviti

BOSS Bosanska stranka obavještava javnost da je Centralna izborna komisija BiH prekršila zakonske granice o potvrđivanju rezultata Općih izbora 2022. godine, za koje je propisano da će se objaviti najkasnije 01. 11. 2022. godine, što znači da sve što se objavi izvan ovog zakonskog roka izlazi iz okvira legalizma i ne može se smatrati validnim, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Uz sve dosadašnje oblike počinjenih i neprijavljenih krivičnih djela, u vidu izbornih krađa, doštampavanja glasačkih listića, kriminalnog izbornog inžinjeringa, a na šta nije reagirala Centralna izborna komisija, ovaj čin probijanja konačnog roka za potvrđivanje rezultata Općih izbora 2022. treba definitivno značiti da Opći izbori više ne važe i da moraju biti ponovljeni.

Ne postoji mogućnost da se Centralna izborna komisija BiH pravda probijanjem rokova, jer takva mogućnost nije predviđena Izbornim zakonom BiH i Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti (broj: 06-1-07-1-636-I/22 od 04.05.2022. godine), u okviru kojeg je decidno rečeno da je 1. novembar – nakasniji rok za potvrđivanje rezultat Općih izbora 2022.

Kompletna javnost je bila svjedok rigoroznosti Centralne izborne komisije u pogledu rokova, oko prijave i ovjere za učešće na izborima, gdje se čak gledalo u minut ako neko od političkih subjekata zakasni da ga neće biti na izborima, dok sada imamo pokušaj da se relativizira decidan datum, koji je zakonski određen kao “najkasniji” rok, te se Opći izbori 2022 moraju ponoviti.

BOSS Bosanska stranka apeluje na sve političke subjekte da uvide opasnost poigravanja Centralne izborne komisije BiH sa zakonom, te da se pridruže zahtjevu da se zbog probijanja zakonskih rokova Opći izbori 2022. proglase nevažećim i da se ponove kad se za to steknu svi potrebni uvjeti. Troškovi izbornog procesa ne mogu biti opravdanje, samim tim što nema ništa skuplje za našu državu i društvo od vlasti koja bi bila formirana na javnim izbornim prevarama i kršenjima zakona,, a svako su svi budžeti u državi rekordno puni novca po osnovu visokih cijena roba i usluga, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Podijeli objavu

Možda vas zanima