BOSS: KOMPLETNA UPUTSTVA PROIZVOĐAČA COVID VAKCINA SA ANALIZOM DOSTAVLJAJU SE JAVNOSTI!

KOMPLETNA UPUTSTVA PROIZVOĐAČA COVID VAKCINA SA ANALIZOM MOŽETE PREUZETI O V D J E

Po zahtjevu BOSS-Bosanske stranke za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa, Vijeće ministara BiH (akt broj: UPI-0-29-2-0-21 od 5. 10. 2021. godine,) dostavilo je BOSS-u informaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (broj: 10-02.3-593-1/21 od 22. 9. 2021. godine), koja sadrži upute proizvođača vakcina, koje ni do sada javnosti nije adekvatno i javno prezentirao niko iz vlasti, kriznih štabova ili medicinske struke bilo gdje u svijetu, niti se bilo gdje u svijetu upute nalaze dostupne građanima u zdravstvenim ustanovama.

Slobodna Bosna i Hercegovina je jedina država na svijetu gdje je vlast pod pritiskom BOSS-a i  građana odustala od naredbe za uvođenje covid potvrda, ali u cijelom svijetu nastavlja se sa prisilnom vakcinacijom i najavljuju se oštrije mjere prema nevakcinisanim i licima koja su preboljela koronavirus uvođenjem covid-potvrda kojim se u prvoj fazi uskraćuje sloboda kretanja i pravo na rad, iako je dokazano da i vakcinisani prenose zarazu. To je objavio i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije 24. 11. 2021. godine: „ZABRINUTI SMO ZBOG LAŽNOG OSJEĆAJA SIGURNOSTI DA SU VAKCINE OKONČALE PANDEMIJU I DA LJUDI KOJI SU VAKCINISANI NE MORAJU PODUZETI DRUGE MJERE OPREZA“. „NE MOŽEMO TO DOVOLJNO JASNO REĆI: ČAK I AKO STE VAKCINISANI, NASTAVITE DA PREDUZIMATE MJERE PREDOSTROŽNOSTI KAKO BISTE SPRIJEČILI DA SE SAMI ZARAZITE I DA ZARAZITE NEKOG DRUGOG KO BI MOGAO DA UMRE“

Vlast u cijelom svijetu prisilnom vakcinacijom uvođenjem covid-potvrda vrši direktnu diskriminaciju građana i povredu osnovnih ljudskih prava, što je, recimo, u BiH zabranjeno članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, ali i sankcionisano, između ostalog, članom 177. Krivičnog zakona Federacije BiH za koji je propisana kazna zatvora za pravna i fizička lica od šest mjeseci do pet godina zatvora, a za službena lica od jedne do osam godina, a slične odredbe postoje u zakonima širom svijeta.

Uputstvo proizvođača  vakcine Sputnik: “NA DAN VAKCINACIJE, DOBROVOLJCA MORA PREGLEDATI LIJEČNIK“, dokazuje prisilu na dobrovoljno vakcinisanje eksperimentalnom vakcinom, zbog čega je advokat Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-Bosanske stranke podnio krivične prijave protiv odgovornih premijera, ministara i članova kriznih štabova, ali i apelacije Ustavnom sudu BiH.

BOSS još jednom apeluje na akademsku zajednicu, političke i društvene subjekte i medije u cijelom svijetu, da se otvori slobodan dijalog o opasnostima koje prijete građanima usljed prisilnog i neadekvatnog provođenja vakcinacije, te da se afirmiraju međunarodni pravni argumenti koji štite građane od diskriminacije uvođenjem covid-potvrda ili pasoša, ali i da se omogući otvorena medijska rasprava i pravo na drugačije mišljenje po osnovu ustavnog prava na slobodu mišljenja i izražavanja, bez bilo kakvih cenzura ili pritisaka na medije, ljekare, pravnike, političare ili bilo koga.

Službena dokumentacija koja je dostavljena BOSS-u od strane Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i zvanične upute proizvođača vakcina, postavljeni su na web stranicu advokata Mirnesa Ajanovića, BOSS-Bosanske stranke, i Ajanovićeve i BOSS-ove kanale na društvenim mrežama, sa dozvolom da se sadržaj može preuzimati i koristiti bez ograničenja, kako bi se adekvatno pružio otpor uskraćivanju ljudskih prava od strane totalitarne vlasti bilo gdje u svijetu.

U prilogu: BOSS nakon četiri analize uputstava proizvođača vakcina objavljuje i skraćeni sveobuhvatan izvještaj.

Za Pfizer vakcine u uputstvu proizvođača navedeno je: “Kada je vakcina na sobnoj temperaturi, nježno okrenuti bočicu 10 puta. NEMOJTE tresti bočicu. Napomena: Ako se bočica protrese, bacite vakcinu”. Za vakcine Sputnik je navedeno: “Nije dopušteno protresanje bočice ili ampule! Sadržaj pažljivo promiješajte laganim kružnim pokretima”. Za vakcinu AstraZeneca: “NEMOJTE tresti bočicu.”.

Navedeno obavezuje sve vlade u svijetu da odmah obavijeste javnost da li zdravstvene ustanove primjenjuje uputstvo da se bočica vakcine prije vakcinacije mora nježno okrenuti 10 puta i da se bočica mora baciti ako se protrese, a da se druge vakcine moraju pažljivo miješati laganim kružnim pokretima i da nije dopušteno tresti bočicu. Potrebno je objaviti zvanične garancije da se bočice vakcina nisu i neće protresati prilikom transporta do mjesta vakcinacije, te šta se to nalazi u vakcini zbog čega se mora baciti nakon što se protrese, a posebno što je u uputstvu vakcine Sinopharm navedeno: “Vakcinu snažno protresti prije upotrebe.”, a u uputstvu vakcine Sinovac: “Prije upotrebe dobro promućkati.”.

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH i Pravilnik o postupku i načinu davanje dozvole za stavljanje lijeka u promet, a tako je u cijelom svijetu, propisuju šta uputstva lijekova, uključujući i vakcine, moraju sadržavati na način razumljiv laiku u odnosu na moguće prepreke za uzimanje lijekova, mjere opreza u odnosu na hranu i piće, alergije, kontraindikacije, interakcije sa drugim lijekovima, efekti na trudnoću, dojenje, djecu, starije osobe itd.

U službenim uputstvima vakcina, u dijelu u kojem se mora obavezno navesti interakcija vakcine sa drugim lijekovima ili drugim vakcinama, za Sputnik vakcinu proizvođač je naveo: „Nije prostudirana“. Uputstvo za AstraZeneca vakcinu, kao i za Pfizer, ne sadrži obavezni dio o interakciji vakcine sa drugim lijekovima. Za vakcine Moderna nije uopšte dostavljeno uputstvo. Sinopharm u dijelu interakcije sa drugim lijekovima navodi: “Rezultati kliničkog ispitivanja ove vakcine u kombinaciji sa drugim rutinskim vakcinama nisu još utvrđeni. Osobe koje uzimaju ili su nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući i lijekove koji se kupuju bez ljekarskog recepta trebaju na vrijeme obavijestiti ljekara”. U uputstvu za vakcine Sinovac navodi se: “Ne postoje nikakvi podaci za procjenu uticaja istovremene primjene ovog proizvoda sa drugim vakcinama”. “Kako bi se spriječile interakcije sa drugim lijekovima koje pacijent koristi, preporučuje se da se pacijenti pod terapijom prije vakcinisanja posvjetuju sa ljekarom.”.

Dakle ni za jednu vakcinu u uputstvima nisu navedene interakcije sa drugim lijekovima, odnosno kakva su uzajamna dejstva vakcina i lijekova i kakve su neželjene i štetne posljedice.

Zdravstveni propisi služe da spriječe zdravstvene komplikacije jer veliki broj građana, posebno starijih, ima više hroničnih bolesti i koristi različite lijekove, pa se ne smije dopustiti da se bilo čije azdravstveno stanje pogorša ili da dođe do smrtne posljedice uslijed primanja vakcine.

U zvaničnim dostavljenim uputstvima proizvođača vakcina navedeno je za Sputnik vakcinu da se primjenjuje “kod odraslih starijih od 18 godina starosti. Kontraindikacije: trudnoća i dojenje; uzrast ispod 18 godina (zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti). Primjena tokom trudnoće i dojenja: Lijek je kontraindikovan tokom trudnoće i dojenja, jer njegova efikasnost i sigurnost u tim periodima nisu proučavani“, što nedvosmisleno znači da primjena vakcine nije dopuštena, jer bi pogoršala zdravstveno stanje ili ugrozila život.

Vakcine AstraZeneca, Sinovac i Sinopharm isključivo se primjenjuju po uputstvu: “18 godina i stariji”, a Pfizer: “Osobe iznad 16 godina i starije.”.

Uputstvo Sputnik vakcine, navodi da su kontraindikacije teže alergijske reakcije u prošlosti kod pacijenta, te kao mjera opreza navedeno je: da se vakcina aplicira sa oprezom u slučajevima hroničnih oboljenja jetre, bubrega, endokrinih poremećaja, ozbiljnih oboljenja hematopoetskog sistema, epilepsije i drugih oboljenja CNS-a, akutnog koronarnog sindroma i akutnog cerebrovaskularnog događaja, miokarditisa, endokarditisa i perikarditisaa da zbog nedostatka podataka, vakcinacija može predstavljati rizik za pacijente sa autoimunim bolestimaLokacije gdje se vrši vakcinacija moraju imati dostupan anti-šok tretman. Uputstvo Pfizer i AstraZeneca, između ostalog, navodi “Osigurajte da zdravstveni radnik koji je kompetentan za identificiranje i liječenje ovih reakcija i potrebna oprema i lijekovi budu na raspolaganju. Poduzmite mjere opreza kako bi se izbjegle povrede u slučaju da dođe do pojave gubitka svijesti kod osobe koja je primila vakcinu“.

BOSS još jednom javno poziva struku u cijelom svijetu da odgovori građanima, a u BiH posebno krizne štabove i ministarstva zdravstva na čelu sa najodgovornijim vakserom Goranom Čerkezom – zašto se primoravaju građani na vakcinaciju eksperimentalnom vakcinom pod prijetnjom uskraćivanja slobode kretanja i rada, kada proizvođači vakcina upozoravaju u kontraindikacijama (faktičkom zabranom vakcinisanja) da određene grupacije građana posebno sa hroničnim oboljenjima ne mogu primati vakcinu i zašto se najavljuju strožije mjere za vakcinisanje kada to može rezultirati masovnim ugrožavanjem zdravlja građana pa i smrtnim posljedicama. Takođe, u ad-hoc vakcinalnim punktovima po tržnim centrima, u odnosu na uputstva proizvođača vakcina, ne može se vršiti uvid u zdravstveni karton koji je jedini relevantan radi utvrđivanja kontraindikacija, posebno zbog upozorenja da ranija oboljenja u kombinaciji sa vakcinom mogu izazvati gubitak svijesti i nova teža oboljenja, istakao je advokat Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.

Podijeli objavu

Možda vas zanima