BOSS: Krizne mjere za sve ili nikoga, sve ostalo je totalitarizam i krivično djelo – DEMO(N)KRATIJA VI

U video prezentaciji DEMO(N)KRATIJA VI predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, između ostalog, prezentirao je devet pitanja institucijama u Federaciji BiH u vezi nezakonitih covid mjera, a kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje zdravlja građana i diskriminacija. Takođe, nakon što je primio odgovor Vijeća ministara BiH u kojem je u prilogu dostavljen akt Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH zajedno sa uputama proizvođača vakcina protiv koronavirusa, Mirnes Ajanović je podnio žalbu Ombudsmenima BiH jer Agencija nije dala odgovor na 18 od 20 pitanja koja su postavljena 30. 8. 2021. godine, a koja su ponovo prezentirana. Ombudsmeni BiH su zatražili od Agencije da dostavi BOSS-u potpun odgovor, međutim dostavljen je u potpunosti isti odgovor, te je time i potvrđeno da ni do sada niti jedna vakcina protiv koronavirusa nije dobila dozvolu za stavljanje u promet u BiH. To je evidentan dokaz da je proces vakcinacije u BiH nezakonit čime su i sporadične VTP mjere dodatno nezakonite.

Prezentirano je i upozorenje BOSS-a da se mjere kriznih štabova i vlada moraju odnositi i na vakcinisane kao i na nevakcinisane i lica koja su prebolila korona virus ili nikoga, jer je sve ostalo totalitarizam i krivično djelo.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović javno je upozorio da će sve koji uvedu nezakonite VTP mjere, pa i radi dobijanja “covid safe zona naljepnica“ – krivično prijaviti nadležnom tužilaštvu zbog kršenja slobode kretanja i diskriminacije građana, što je sankcionisano članom 177. Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina iz Krivičnog zakona FBiH, za šta je predviđena zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina a za službena lica od godine do osam godina zatvora.

Podijeli objavu

Možda vas zanima