BOSS predlaže depolitizaciju izvršne vlasti – premijeri i ministri trebaju se birati konkursom uz probni rad

U cilju rješavanja problema nestručnog i nesposobnog stranačkog kadra na čelu vlada i ministarstava, BOSS predlaže depolitizaciju izvršne vlasti i model biranja premijera i ministara na osnovu javnog konkursa, sa tačno definisanim uslovima koje budući premijeri i ministri iz svog resora moraju ispunjavati. Za premijere i ministre se trebaju birati najbolji kandidati, sa najboljom biografijom i programom djelovanja, uz probni rad od tri do šest mjeseci, a smjenjuju se ukoliko ne rade u interesu građana i države ili entiteta i kantona i bira se sljedeći kandidat sa liste prijavljenih. Građani zaslužuju da vlade i ministarstva na svim nivoima vode sposobni kadrovi, izabrani na osnovu stručnih kvalifikacija umjesto dosadašnjeg uhljebljenja nesposobnih i napuhanih stranačkih poslušnika.

Podsjećamo da su po prvi put u historiji od strane jedne političke stranke u BiH ovogodišnje kandidatske liste BOSS-a otvorene svim građanima, koji su se putem javnog konkursa prijavljivali kao kandidati za predstojeće izbore uz prilaganje biografije i plana rada, što je konkretan korak ka navedenoj depolitizaciji izvršne vlasti i biranju stručnih kadrova koji će djelovati u interesu građana.

Ovaj prijedlog je jedan od brojnih konkretnih rješenja BOSS-a u cilju rješavanja suštinskih sistemskih problema depolitizacije zdravstva, obrazovanja, policije i svih drugih oblasti, a davanjem podrške za BOSS – BOSANSKA STRANKA – MIRNES AJANOVIĆ svojim glasom na predstojećim izborima građani se izjašnjavaju i za mijenjanje političkog sistema u državi iz lično-interesnog u društveno-korisni sistem.

Podijeli objavu

Možda vas zanima