BOSS upozorio Visokog predstavnika da saučestvuje u izvršenju i prikrivanju krivičnog djela “Izborna prevara”

U vanrednom obraćanju građanima Visoki predstavnik Kristijan Šmit je, između ostalog, izrazio zabrinutost zbog nespremnosti nekih da se prihvate izborni rezultati, navodeći da je pravo CIK-a BiH da istražuje slučajeve ukoliko se pojave izborne nepravilnosti, da OHR podstiče rad sudija i tužilaštava kako bi se istražili slučajevi izbornih nepravilnosti, te da političke stranke trebaju saslušati rezultate i pružiti podršku u formiranju vlasti.

Pored činjenice da djeluje kao vladajuće stranke u cilju formiranja vlasti bez obzira na brutalne izborne nezakonitosti, Visoki predstavnik izostavlja činjenicu da je obaveza, a ne samo pravo, CIK BiH da podnosi krivične prijave za izborne nezakonitosti i shodno članu 2.10 Izbornog zakona BiH da u slučaju nezakonitosti tokom glasanja i brojanja glasova poništi izbore. Evidentna je i potpuna konktradiktornost i izostanak logike u izjavama, jer je apsurdno da Visoki predstavnik podstiče krivično procesuiranje izbornih nepravilnosti a ujedno zahtijeva priznavanje nezakonitih izbora i nezakonito izabrane vlasti na svim nivoima u BiH. Time Kristijan Šmit direktno legalizuje izvršenje teških krivičnih djela za koja se po Krivičnom zakonu BiH može izreći minimalna kazna zatvora od pet godina za izvršioce i deset godina za nalogodavce, shodno članu 154. KZ BiH  Izborna prijevara, u vezi sa članom 29. Saučesništvo, članom 30. Podstrekavanje, članom 31. Pomaganje, a sve u vezi sa članom 250. Organizovani kriminal.

Niko nema pravo, a posebno ne zloupotrebom položaja ili ovlasti, pozivati na legalizaciju izvršenja krivičnih djela niti formirati zakonodavnu vlast na brojnim izbornim nezakonitostima, a ni Šmitov diplomatski imunitet ne daje pravo za saučesništvo u izvršenju krivičnih djela ili legalizovanju nezakonitosti prikrivanjem izvršilaca brojnih izbornih nezakonitosti jer nigdje u svijetu diplomatski imunitet ne štiti od izvršenja krivičnih djela.

Ukoliko Visoki predstavnik ne ispuni obaveze o zaštiti integriteta izbora nalogom da se izvrši uvid u razloge pola miliona nevažećih glasačkih listova od oko milion i šest stotina birača koji su glasali i nastavi djelovati sa namjerom priznavanja nezakonitih izbora, sa brojnim, kako ih naziva i priznaje – napravilnostima, uključujući probijanje zakonskih rokova za dostavljanje podataka              CIK-u BiH sa preko 1.000 biračkih mjesta i do sedam dana za koje vrijeme su očito dodatno uštimavani glasovi, te ubacivanje falsifikovanih glasačkih listova i javno prezentiranje brojnih izbornih nezakonitosti na sjednicama CIK BiH, BOSS će podnijeti Krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH i protiv Kristijana Šmita kao saučesnika u organizovanoj kriminalnoj grupi sa nalogodavcima iz vladajućih političkih stranaka, a Tužilaštvo je u tom slučaju dužno krivičnu prijavu proslijediti nadležnom tužilaštvu Njemačke, jer se Kristijanu Šmitu može suditi u državi iz koje dolazi, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Podijeli objavu

Možda vas zanima