Defter hefte VI: Krivično djelo Tužiteljstva pri uništavanju Američkog univerziteta

Nakon što smo ranije pokrivali istraživačko novinarstvo publiciste i novinara  Fatmira Alispahića povodom raskrinkavanja afere oko zatvaranja Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovinu i onemogućavanja da se stotini studenata izdaju diplome, danas donosimo nastavak ovog serijala.

U ovosedmičnoj emisiji Defter Hefte, Alispahić ističe: „da je pravo građana da vjeruju da u tužilaštvima širom BiH sjede pošteni ljudi, čuvari zakona, oni koji su garancija pravne sigurnosti građana. Na primjeru kulturocidnog uništavanja visokoškolske ustanove AUBiH, maltretiranja 100 studenata koje ne mogu dobiti diplome, kompromitacije tri hiljade diplomiranih stručnjaka sa diplomom AU BIH čije diplome su na zlom glasu jer je nešto uništio AUBiH, vidimo da u tužilaštvima možda ne sjede časni ljudi, sjede izvori naše pravne nesigurnosti“.

Osnov navedenog Alispahić pronalazi u novoj analizi predmeta AUBiH, gdje se osvrnuo na rad Olega Čavke, tužioca Tužilaštva BiH. U emisiji se ističe da Oleg Čavka, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u svom izlaganju u jednom od glavnih pretresa pred Sudom BiH, u prijedlogu osnovne sumnje za pritvor Denisa Prcića – osnivača AU BiH navodi da je po naredbi Općinskog suda u Tuzli, a po predmetu Tužilaštva tuzlanskog kantona, MUP TK izvršio pretres na AUBiH i tom prilikom nije pronašo niti jedan dokument iz kojeg proizilazi da je Osman Mehmedagić Osmica bio student na tom fakultetu, osim registra indeksa uz matičnu knjigu, za koju tvrdi da su iz nje vađeni listovi, dodavani novi i da su neke stvari dopisivane. Upravo u odnosu na taj dokaz, tu knjigu, Alispahić je prezentirao da je MUP TK otvarao dokaze, konkretno matičnu knjigu, u predmetu bez prisustva osumnjičenog i njegovog advokata kao i bez prisustva tužiteljice koja vodi predmet, a što je protivno odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH, čime su ovi dokazi za bilo kakve postupanje automatizmom postali nezakoniti.

No, zašto je ovo važno u kontekstu cijele priče u vezi Američkog univerizteta u Bosni i Hercegovini?

Važno je jer po navodima tužioca Čavke ispada da je pretres AUBiH po nalogu Tuzlanskog tužilaštva izvršen samo da bi se pokušalo doći do dokumentacije Osmana Mehmedagića, iako je Tuzlansko tužilaštvo svoju istragu vodilo i taj pretres zasnovano po skroz drugom osnovu koji nema veze sa Osmanovom diplomom, a to je u vezi dodatnih 1.500,00 KM što je uprava AUBiH zatražila od studenata za troškove školovanja. Dakle, ako je Tuzlansko tužilaštvo vodilo svoju istragu u vezi traženih 1.500,00 KM od studenata za troškove školovanja, i na tome zasnovano pretres, kakve to onda veze ima sa potragom za papirima Osmice?  Ima veze jer se sada može opravdano sumnjati da je predmet u Tuzlanskom tužilaštvu u vezi traženja 1.500,00 KM bio montiran i samo paravan s ciljem potrage za papirima Osmice. A ako je to tačno, onda je država svjesno oštetila 100 studenata kojima se ne mogu izdati diplome i sve svršene studente, kao i samog vlasnika Univerziteta Denisa Prcića.

Više pogledajte u nastavku emisije koju donosimo u prilogu. Fatmir Alispahić i „Defter hefte“ nastavljaju sa raskrinkavanjem – Dosije prenosi.

U nastavku pogledajte i vezani sadržaj:

Emisija: Advokat Mirnes Ajanović: Napad na Zakon – Napad na Američki univerzitet

Link: https://www.youtube.com/watch?v=x6njZtMCsPU

Emisija: Nova saznanja o barbarskom ukidanju Američkog univerziteta u BiH

Link: https://www.youtube.com/watch?v=25UKk1v_yU8

Emisija: Akademski geto za Bošnjake: ZA(š)TO JE UNIŠTEN AMERIČKI UNIVERZITET U BiH

Link: https://www.youtube.com/watch?v=q972VcKRtUI

Emisija: Američki univerzitet žrtva zavjere protiv zakona, znanja i studenata

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1y5FkKtZ5CM

Podijeli objavu

Možda vas zanima