Dokaze izborne prevare i nelegalnih rezultata izbora BOSS preveo na engleski jezik i dostavio stranim medijima i diplomatama

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH 2.11.2022. godine objavila konačne izborne rezultate, dan nakon zakonskog roka, i time legitimizirala bezbroj izbornih krađa, štiteći politički kriminal i počinioce krivičnog djela izborne prevare, BOSS je javno upozorio da su članovi CIK-a izvršili niz krivičnih djela zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi, a predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović obratio se javnosti video prezentacijom uz argumentaciju nezakonitog djelovanja CIK BiH.

Izborne prevare i svjesno mijenjanje izborne volje građana ne smije biti oprošteno i zaboravljeno, jer bi se time priznalo pravo djelovanja izborne hunte, kao legalnost dobijanja izbornog rezultata, što je protivno demokratskim i civilizacijskim načelima, o čemu mora biti upoznata i međunarodna javnost, kao i sa činjenicama da je Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt saučesnik u rušenju integriteta Opštih izbora 2022.

U cilju adekvatnog prezentiranja javnosti svih okolnosti u odnosu na nezakonito objavljene izborne rezultate nastale na izbornoj krađi i nepoštivanju zakonskih rokova, BOSS je pristupio prevodu na engleski jezik zvanične objave BOSS-a i video prezentacije Mirnesa Ajanovića „KONAČNI IZBORNI REZULTATI I KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV CENTRALNE IZBORNE ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE“ , te dostavio stranim medijima i diplomatama, kako bi isti mogli zauzeti ispravan stav i djelovati u cilju poništenja nezakonitih izbora.

Podijeli objavu

Možda vas zanima