Ministarstvom zdravstva Federacije BiH od sada će upravljati Marina Bera

Vlada Federacije BiH donijela je rješenje kojim će ministarstvom zdravstva nakon smrti ministra Vjekoslava Mandića upravljati Marina Bera, dosadašnja pomoćnica federalnog ministra zdravstva.

Odluka federalne vlade važit će sve do izbora novog ministra zdravstva, što se, s obzirom da je vlada u tehičkom mandatu pune tri godine, ne čini izvjesnim do idućih Općih izbora.

Samim tim, pomoćnica federalnog ministarstva zdravstva za analitiku, plan i upravljanje resursima Marina Bera u novoj ulozi ostat će vjerovatno puno duže.

Marina Bera rješenjem Vlade BiH, između ostalog, ovlaštena je da potpisuje rješenja donesena u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog minisarstva zdravstva, potpisivanje rješenja o imenovanju komisija i radnih grupa, akata vezanih za usvajanje programa utroška i realizaciju trasfera, akata u vezi provođenja postupka javnih nabavki, čuvanje i rukovanje pečatima ministarstva, potpisivanje i drugih pojedinačnih akata u cilju operativnog funkcioniranja ministarstva i dr.

Premijer Novalić je isto tako odlukom Vlade ovlašten da na prijedlog ministarstva zdravstva donosi podzakonske akte iz nadležnosti ministarstva.

Uprkos širokim ovlaštenjima Bera neće moći glasati prilikom sjednica federalne vlade, kao što ne mogu ni pomoćnici druga dva ministarstva koja su u prethodnih sedam godina ostala upražnjena. Ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović imenovana je na dužnost ambasadorice BiH u Švedskoj, a ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević preminuo je prošle godine.

Iako su i u prethodnim sazivima pojedina ministarstva bila upražnjena, do sad se nije desilo da čak tri ministarstva vode pomoćnici ministara. U takvim okolnostima promjenio se i odnos snaga u samoj vladi, te HDZ trenutno ima pet glasova, SDA četiri i premijera, a SBB četiri ministarske pozicije.

Podijeli objavu

Možda vas zanima