Osigurana sredstva za isplatu vojnih i civilnih invalidnina u budžetu FBiH

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu osigurana su sredstva za isplatu vojnih i civilnih invalidnina za oktobar u ukupnom iznosu od 39,2 miliona KM.

Federalno ministarstvo finansija danas je uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, te nositelje ratnih priznanja za oktobar 2021. godine, u ukupnom iznosu od 26.491.686,36 KM.

Također, osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći, te invalidnina za civilne žrtve rata za oktobar u ukupnom iznosu od 12.752.020,70 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama.

Podijeli objavu

Možda vas zanima