OTVORENA ISTRAGA ZA KRAĐU GLASOVA, MIRNES AJANOVIĆ SASLUŠAN KAO PODNOSILAC KRIVIČNE PRIJAVE

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH saslušan je danas u MUP-u TK u svojstvu svjedoka kao podnosilac krivične prijave za krivično djelo Izborna prevara protiv predsjednika stranaka i drugih odgovornih lica, članova biračkih odbora i lokalnih/gradskih izbornih komisija, a nakon naloga Federalnog tužilaštvima svim kantonalnim tužilaštvima da postupaju po BOSS-ovoj prijavi za krađu glasova.

Pored činjenica navedenih u krivičnoj prijavi, Mirnes Ajanović je policijskim inspektorima dodatno istakao i činjenice koje daju osnova za određivanje posebnih istražnih radnji od strane nadležnih sudova, a kako bi policijske agencije mogle postaviti prislušne audio-video uređaje na određenim biračkim mjestima u cilju sprječavanja krađe glasova i hapšenja izvršitelja krivičnih djela na licu mjesta, što uključuje i praćenje lica za koje se sumnja da će izvršiti krivična djela, ali i prikrivene policijske službenike i inspektore na biračkim mjestima.

Održani vanredni sastanak Tužilaštva BiH i policijskih agencija na temu sprečavanja izbornih prevara, nakon podnošenja krivične prijave od strane predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, i najava Visokog predstavnika u BiH Schmidta o oštrim kaznama za izborne prevare, dokazuje da su i predstavnici međunarodne zajednice i sva tužilaštva u BiH aktivno angažovana na hvatanju i kažnjavanju počinioca krivičnih djela u vezi sa izbornim prevarama.

Podsjećamo, BOSS je podnio krivičnu prijavu zbog namjere organizovane kriminalne grupe sačinjene od predstavnika političkih stranaka da za Opšte izbore 2022 počine krivična djela iz člana 154. – Izborna prevara, člana 150. – Uskraćivanje biračkog prava, člana 151. – Povreda slobode opredjeljenja birača Krivičnog zakona BiH, a u vezi sa članom 250. – Organizovani kriminal iz Krivičnog zakona BiH, sa pripadajućim odredbama entitetskih krivičnih zakona, za šta su propisane kazne zatvora u trajanju od najmanje pet godina za izvršioce i najmanje deset godina za organizatore kriminalnih aktivnosti krađe glasova, odnosno predsjednike stranaka i stranačka rukovodstva.

Podijeli objavu

Možda vas zanima