PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV FIZIČKOG I PRAVNOG LICA ZA POREZNU UTAJU

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

– ELVIRE BREKO, rođene 1976. godine u Tuzli, državljanke Bosne i Hercegovine, i

-pravnog lica za proizvodnju i promet roba i usluga “BAT TRANS“  d.o.o.  Živinice.

Optužena Elvira Breko se tereti da je, u svojstvu osnivača i odgovorne osobe u pravnoj osobi „BAT TRANS“  d.o.o. Živinice, sa ciljem izbjegavanja plaćanja PDV-a, postupala suprotno odredbama poreznog zakonodavstva, u periodu mjeseca oktobara i decembara 2018. godine i februara, aprila i jula 2019. godine, u knjigovodstvenoj evidenciji i PDV prijavi nije obračunala i prijavila izlazni PDV te je time umanjila ostvarenu realizaciju stvarnih obaveza pravnog lica za iznos od 81.458,90 KM, za koji je oštetila budžet Bosne i Hercegovine.

Pravno lice  “BAT TRANS“  d.o.o. Živinice se tereti da je, kao pravno lice,  raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi koju je ostvarila optužena Elvira Breko.

Optužena Elvira Breko se tereti da je počinila krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa  stavom 1. KZ-a BiH, a pravno lice “BAT TRANS“  d.o.o. Živinice krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i  članom 124. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

 

Podijeli objavu

Možda vas zanima