Vlada FBiH naložila izradu plana prevencije i sprečavanja nasilja u školama

Vlada FBiH zadužila je na današnjoj sjednici Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH da formira i vodi interresorni stručni tim za izradu okvirnog plana prevencije i spr ečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković izjavila je za medije nakon sjednice da taj tim ima rok od najduže 90 dana da izradi spomenuti plan.

Pojasnila je da su federalni ministri pravde, unutrašnjih poslova, zdravstva te rada i socijalne politike zaduženi da u roku od pet dana dostave imena predstavnika koji će učestvovati u radu tima.

Duraković je dodala da je Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH zaduženo da uputi poziv svim kantonalnim vladama da delegiraju svoje predstavnike u interresorni stručni tim.

“Nakon izrade i usvajanja okvirnog plana, bit će osigurana sredstva za njegovu implementaciju u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH”, navela je Duraković.

Podijeli objavu

Možda vas zanima