Zvizdić: Ako SDA želi “azijske integracije”, takav antibosanski prijedlog neće dobiti podršku

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić komentirao je vanjskopolitičke ciljeve BiH u kontekstu izjava zvaničnika SDA da je njih moguće promijeniti.

Zvizdić je istakao kako su dva najvažnija vanjskopolitička cilja BiH jasno definirana u Strategiji vanjske politike BiH, Zakonom o odbrani BiH i brojnim drugim aktima te da se radi o euroatlanskim integracijama.

“Slijedom ovih činjenica potpuno je jasno da su prije svih SAD i EU, sa fokusom na Njemačku, ključni vanjskopolitički partneri BiH koji imaju moć i utjecaj, svako u svojoj sferi, globalnoj, političkoj, sigurnosnoj ili ekonomskoj, da pomognu BiH u realizaciji strateških ciljeva koji će osigurati dugoročni mir, stabilnost i prosperitet”, istakao je Zvizdić.

Smatra da je više nego jasno kojim integracijama BiH treba težiti ako se želi graditi kao evropska država u kojoj će vladati civilizacijske vrijednosti.

“Naravno, ako rukovodstvo SDA ili bilo koje druge stranke ima prijedloge o promjeni postojećih vanjskopolitičkih ciljeva BiH ili ideje o novoj vanjskopolitičkoj orijentaciji BiH prema ‘azijskim integracijama’, nema potrebe za uzbunjivanjem javnosti jer su procedure jasne”, istakao je.

Naglasio je da se nove ideje, zakoni i strategije mogu uputiti Predsjedništvu BiH ili Parlamentu BiH na razmatranje i usvajanje, ali da takvi prijedlozi neće dobiti podršku jer su u suštini “antibosanski”.

Podijeli objavu

Možda vas zanima