BOSS: Ustavni sud BiH presudio – neustavne VTP mjere i obavezna vakcinacija!

Ustavni sud BiH na 143. sjednici Velikog vijeća dana 23. 02. 2022. godine, u predmetu AP 3932/21, presudio je po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića da je Vlada TK prekršila prava građana na privatni život zbog nepostojanja zakonskog osnova za donošenje epidemioloških mjera koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata (VTP pravila) na području TK.

Ustavni sud BiH je po apelaciji advokata Mirnesa Ajanovića odlučio i da je Vlada KS prekršila pravo na privatan život zaštićeno članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama zbog uvedene obavezne vakcinacije za pojedine kategorije stanovništva na području KS.

Podsjećamo, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović više puta javno je upozoravao i premijere i članove Vlade TK i KS da nezakonito provode epidemiološke mjere jer virus prenose vakcinisani i nevakcinisani, te da je obavezna vakcinacija nedopustiva, nezakonita, nesigurna i moguće smrtonosna jer je protivna uputstvima proizvođača vakcina koji upozoravaju da su kontraindikacije prijema vakcine teške hronične bolesti, a upravo su te kategorije građana obuhvaćene obaveznom vakcinacijom.

Bezobzirnost vlasti ali i sterilne opozicije obavezala je na adekvatno pravno-političko djelovanje pa je podnesena predmetna apelacija Ustavnom sudu BiH, kao i krivične prijave protiv predstavnika vlasti i predstavnika političkih stranaka zbog pokušaja ubistva građana, jer su ugrozili živote građana koje su primorali na obaveznu vakcinaciju.

Ustavni sud BiH je proglasio neustavnim protuzakonite odluke vlada TK i KS, koje su imenovale zloglasne trojke: Naša stranka-SDP-PDA u Tuzlanskom kantonu i Naša stranka-SDP-Narod i pravda u Kantonu Sarajevo, kojima se na sljedećim izborima, ali i mutavoj opoziciji koja je saučestvovala – mora oduzeti pravo da odlučuju o životima građana jer su evidentno dokazali da su ih spremni i oduzimati.

Podijeli objavu

Možda vas zanima