BOSS ponovo šokantno: Ni jedna vakcina protiv COVID-19 nije testirana u interakciji sa drugim lijekovima i vakcinama

BOSS u drugom dijelu prezentacije službenih informacija dobijenih po zahtjevu za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, informiše javnost da prema uputstvima proizvođača ni jedna vakcina protiv COVID-19 nije testirana u interakciji sa drugim lijekovima, a BOSS je već prezentirao službenu informaciju da ni jedna vakcina protiv COVID-19 nema dozvolu za promet u BiH.

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima i Pravilnik o postupku i načinu davanje dozvole za stavljanje lijeka u promet propisuju šta uputstva lijekova, uključujući i vakcine, moraju sadržavati na način razumljiv laiku u odnosu na moguće prepreke za uzimanje lijekova, mjere opreza u odnosu na hranu i piće, interakcije sa drugim lijekovima, efekti na trudnoću, dojenje, djecu itd.

U službenim uputstvima vakcina, u dijelu u kojem se mora obavezno navesti interakcija vakcine sa drugim lijekovima ili drugim vakcinama, za Sputnik vakcinu proizvođač je naveo, citiramo: „Nije prostudirana“, završen citat. Uputstvo za AstraZeneca vakcinu, kao i za Pfizer, ne sadrži obavezni dio o interakciji vakcine sa drugim lijekovima. Za vakcine Moderna nije uopšte dostavljeno uputstvoSinopharm u dijelu interakcije sa drugim lijekovima navodi, citiramo: “Rezultati kliničkog ispitivanja ove vakcine u kombinaciji sa drugim rutinskim vakcinama nisu još utvrđeni. Osobe koje uzimaju ili su nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući i lijekove koji se kupuju bez ljekarskog recepta trebaju na vrijeme obavijestiti ljekara“, završen citat. U uputstvu za vakcine Sinovac navodi se, citiramo: “Ne postoje nikakvi podaci za procjenu uticaja istovremene primjene ovog proizvoda sa drugim vakcinama”.

VEZANI VIDEO: Mirnes Ajanović: Na djelu je VAKCIONALIZAM!

“Kako bi se spriječile interakcije sa drugim lijekovima koje pacijent koristi, preporučuje se da se pacijenti pod terapijom prije vakcinisanja posvjetuju sa ljekarom.”, završen citat.

Dakle ni za jednu vakcinu nisu navedene interakcije sa drugim lijekovima, odnosno kakva su uzajamna dejstva vakcina i lijekova i kakve su neželjene i štetne posljedice.

VEZANI TEKST: UZNEMIRUJUĆE: BOSS u posjedu dokaza da je proces vakcinacije građana u BiH moguće bio nepravilan!

Zdravstveni propisi služe da spriječe zdravstvene komplikacije jer veliki broj građana, posebno starijih, koristi različite lijekove, pa se ne smije dopustiti da se njihovo zdravstveno stanje pogorša ili da dođe do smrtne posljedice uslijed primanja vakcine. BOSS nastavlja sa borbom suprotstavljanja diskriminaciji građana prisiljavanjem na primanje eksperimentalnih vakcina uskraćivanjem osnovnih ljudskih prava, kao i borbom za punu transparentnost procesa vakcinacije i obaveze da zdravstveni radnici i građani moraju dobiti podatke o nus pojavama, kontraindikacijama i interakciji sa drugim lijekovima, a u cilju sprječavanja ugrožavanja zdravlja i života građana, posebno jer se u uputstvima proizvođača vakcina protiv COVID-19 navodi da se bočice vakcina moraju prije upotrebe deset puta nježno okretati i da se ne smiju protesti, te da se moraju baciti ako se protresu, a da se druge vakcine prije upotrebe moraju dobro protresti, istakao je Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a.

Podijeli objavu

Možda vas zanima