Federalna vlada prihvatila prijedlog zakona kojim se reguliše dječiji doplatak

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, saopćili su iz resornog ministarstva.

Pripremom ovog, kako je navedeno, značajnog zakona Ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja provoditi socioekonosmku reformu.

S obzirom na to da postojeći sistem zaštite porodice, kako je ocijenjeno, nije ujednačen i razlikuje se od kantona do kantona, ovaj Zakon ima za cilj uspostaviti socijalno pravedniji i fiskalno održiv sistem zaštite porodice s djecom, ukinuti postojeću diskriminaciju djece po osnovu življenja, izjednačiti prava djece u te ublažiti posljedice siromaštva porodicama u podizanju, odgoju i zbrinjavaju djece.

Zakonom se utvrđuje, kako je istaknuto, osnovna materijalna prava podrške sa djecom, što podrazumijeva dječiji dodatak i novčanu pomoć nezaposlenih porodilja i definiše postupak ostvarivanja i finansiranja ovih prava. Osnova za obračun ovih osnovnih prava kalkulisala bi se prema prosječnoj neto plati u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pravo na dječiji dohotak ostvarivala bi djeca do navršene 18. godine ako, kako je obrazloženo, prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 20 posto prosječne plate, uz uslov da nisu na trošak budžeta korisnici smještaja u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite.

S druge strane, novčanu pomoć porodilje koje nisu u radnom odnosu mogu ostvariti ako su na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili su na redovnom školovanju, a ispunjavaju uslove vezane za prihodovni cenzus. Naknada u tom slučaju je 30 posto prosječne neto plate, a isplaćivat će se 12 mjeseci iz kantonalnog budžeta.

Prava na naknadu plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, vršit će se u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječje zaštite do početka primjene ovog Zakona, a nakon toga u skladu s propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Nadležni ministar Vesko Drljača (SBB) je izjavio da porodica predstavlja osnov stabilnog i zdravog društva, zbog čega je bitno graditi dostojanstvo porodice, prvenstveno kroz materijalnu i emocionalnu sigurnost.

“Prijedlog Zakona ima i socijalnu i ekonomsku komponentu, jer predstavlja i ulaganje u ljudske resurse, posebno u situaciji sve manjeg rađanja djece i odlaska mladih porodica u inostranstvo”, istakao je Drljača te naglasio da materijalna podrška porodici predstavlja i jedan od segmenata pronatalitetne politike u šta on, kao i cijelo Ministarstvo ulažu velike napore.

Zakonom, pored značajnih financijskih benefita, predviđeno je i godišnje obilježavanje “Dječje nedjelje” u prvoj sedmici u oktobru. Za realizaciju svih ovih prava, prema podacima iz ove godine, treba godišnje izdvojiti na godišnjem nivou 65 miliona KM za 72.995 djece korisnika osnovnog dječjeg dodatka i 10.349 djece korisnika uvećanog dječijeg dodatka.

Podijeli objavu

Možda vas zanima