Mirnes Ajanović na vrijeme upozorio na prevaru: Dva prihvaćena zahtjeva rudara iniciraju znatno povećanje cijena struje

Kako piše portal Klix.ba, Samostalni sindikat rudara i pregovarački tim Vlade Federacije BiH dogovorili su povećanje otkupne cijene uglja i uvezivanje radnog staža koje bi se direktno trebalo odraziti na cijenu električne energije.

Po usvojenim zahtjevima cijena električne energije bi u narednoj godini mogla porasti i preko 38 posto.

Kako je to jučer kazao direktor Elektroprivrede Admir Andelija. Na primjeru jednog potrošača, koji u prosjeku za potrošenu električnu energiju plaća 43,25 KM, prema Andelijinim riječima, zbog poskupljenja uglja račun bi iznosio 49,77 KM, a zbog troškova uvezivanja radnog staža račun bi porastao na 59,81 KM. Ovo povećanje cijena veće je od 38 posto.

“Elektroprivreda se obavezuje najkasnije do 3. decembra da će zatražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi”, glasi zahtjev na koji je pristao pregovarački tim Vlade Federacije a odnosi se na povećanje cijena od 20 posto.

Drugi važan usvojeni zahtjev koji će se direktno preliti na cijene lektrične energije je obaveza koju je preuzela Elektroprivreda da do 31. maja sljedeće godine mora sačiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna. Ove obaveze premašuju 500 miliona KM.

Ostali usaglašeni zahtjevi su:

Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH

Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju da najkasnije do 30. aprila sljedeće godine usaglase jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve rudnike u sastavu koncerna

Elektroprivreda se obavezuje da odustane od primjene postojećeg Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku do usaglašavanja novih

Elektroprivreda se obavezuje na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Sindikatom od 19. maja 2021. godine

Elektroprivreda i menadžmenti sedam rudnika uglja u FBiH se obavezuju da u određenim okolnostima primjena mjere Prekida rada je moguće vršiti u rudnicima uglja uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika pod usaglašenim uslovima po pitanju materijalnih prava radnika

Elektroprivreda se obavezuje nakon date saglasnosti Vlade FBiH da će rudnicima dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po većoj cijeni za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu

Elektroprivreda i rudnici se obavezuju da će osigurati potrebna sredstva za izmirivanje obaveza s ciljem ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika koji su u prethodnom periodu stekli ili će dokraja 2022. godine steći uslove za penzionisanje

Elektroprivreda i rudnik uglja “Gračanica” se obavezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače” u rudniku uglja “Gračanica”.

Pregovori o ostala tri zahtjeva trebali su biti nastavljeni danas, ali su prolongirani za sutra.

Na ovaj scenario jučer je upozorio predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović koji je između ostalog naveo: „Gosti Centralnog dnevnika Face TV (27. 11. 2021. godine) direktor Elektroprivrede BiH i sindikalni predstavnici rudara, pored raskrinkavanja bezobrazno velikih primanja menadžmenta i preko 5.000 KM mjesečno, dokazali su upozorenja BOSS-a da je federalna vlast, kojom u saradnji sa HDZ-om upravlja Bakir Izetbegović i SDA preko njihove marionete Fadila Novalića, namjerno dovela rudnike u teško stanje, kako bi simpatije građana prema rudarima i protestima kojima se suprotstavljaju lošoj vlasti iskoristili u svrhe povećanja struje domaćinstvima i to u iznosu od 60 odsto.“

Kompletnu reakciju predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića možete pročitati OVDJE

Podijeli objavu

Možda vas zanima