Poziv Tužilaštvu da optužnicu zbog fiktivnih ugovora za stanove proširi i na federalne zastupnike

Tužilaštvo Kantona Sarajevo dužno je optužnicu protiv bivše sekretarke Parlamenta FBiH, optužene zbog više fiktivnih ugovora o zakupu stanova za smještaj federalnih zastupnika iako je znala da ih neće koristiti – proširiti i na zastupnike koji su zajedno sa optuženom saučestvovali u nezakonitom uzimanju novca iz budžeta, te u interesu javnosti objaviti koji su federalni zastupnici uzimali nezakonito novac za zakup stanova, upozorio je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH.

Član 13. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH omogućava da izabrani dužnosnici, koji borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni, imaju pravo na naknadu za odvojeni život od porodice i pravo na plaćene troškove smještaja.

Zastupnički imunitet ne može se primijeniti u konkretnom slučaju, jer je činjenica da su federalni zastupnici nezakonitim i fiktivnim ugovorima tražili pravo na naknadu znajući da neće koristiti smještaj za koji su uzimali budžetska novčana sredstva. To dokazuje da je i na strani neimenovanih zastupnika postojala namjera, a očito i realizacija, primanja nezakonite naknade. Time su zastupnici zajedno sa optuženima djelovali kao organizovana kriminalna grupa, odnosno isti su saučestvovali u počinjenju krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a i kandidat za Parlamentarnu skupštinu BiH.

 

Podijeli objavu

Možda vas zanima