Upute biračima kako da na Izborima 2022 glasaju za kandidate BOSS-a

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović u video prezentaciji “ Upute kako glasati – Na Izborima u cijeloj BiH glasajte za BOSS – BOSANSKA STRANKA – MIRNES AJANOVIĆ” obrazložio je razloge zbog kojih građani trebaju izaći na izbore i glasati protiv vlasti i tzv. opozicije koja je u proteklih 30 godina, a posebno protekle dvije godine, brutalno kršila ljudska prava naročito neustavnim tzv. zdravstvenim mjerama.

Birači trebaju znati da je BiH podijeljena na više izbornih jedinica i da građani ne mogu iz cijele BiH ili Federacije glasati za kandidata za Parlamentarnu skupštinu BiH, pa ni građani iz Federacije za kandidata za Parlament Federacije, jer se imena kandidata protuustavno nalaze samo na ograničenom području njihovog mjesta stanovanja.

Bez obzira što na glasačkom mjestu nema imena kandidata BOSS-a za kojeg birači žele glasati, na izbornim listovima za sve nivoe vlasti treba glasati za “BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović”, te se time glasanjem sa bilo kojeg glasačkog mjesta u Federaciji BiH glasa i za Mirnesa Ajanovića kandidata za Parlamentarnu skupštinu BiH i Fatmira Alispahića kandidata za Parlament Federacije BiH, kao i za ostale kandidate BOSS-a za državni i federalni zakonodavni nivo.

Takođe, potrebno je glasati i za kandidate BOSS-a na kantonalnim listama jer je i na tim nivoima vlast bila radikalna u donošenju odluka kojima se krše ljudska prava, a što je potvrđeno i usvojenim apelacijama advokata Mirnesa Ajanovića presudom Ustavnog suda BiH (AP-3932/21 od 23. 2. 2022.) kojom je utvrđeno da su vlade i krizni štabovi i na federalnom i na kantonalnim nivoima djelovali protivno vladavini prava i demokratskog poretka uz ozbiljno kršenje ljudskih prava.

Glasanjem za “BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović” na svim izbornim nivoima građani će obezbjediti adekvatnu zaštitu svojih prava ne samo u kantonima i Federaciji BiH nego i u cijeloj BiH, jer bi izbor Mirnesa Ajanovića u Parlamentarnu skupštinu BiH obezbijedio konkretnu zaštitu ljudskih prava svih građana u BiH, ali i građana u Evropi s obzirom da bi Mirnes Ajanović kao državni poslanik bio u delegaciji BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, te bi mogao direktno djelovati u cilju zaštite ljudskih prava građana BiH u dijaspori i svih ostalih.

U video prezentaciji Mirnes Ajanović je upozorio i da je namjera vlasti otjerati sa izbora nezadovoljne građane kako bi interesno vezanim biračima zadržali vlast, te je neizlazak na izbore indirektno glasanje za vlast, a takođe je upozorio da bi sve dobijene bitke koje je BOSS izborio protiv kovid terora mogle biti izgubljene ukoliko stranke koje su kršile ljudska prava zadrže vlast i nastave sa realizacijom najava novih tzv. zdravstvenih mjera uz oduzimanje ljudskih prava i ugrožavanje zdravlja i života građana, uključujući i nastavak terora previsokim cijenama životnih namirnica i svega ostalog.

Podijeli objavu

Možda vas zanima