Utvrđene nepravilnosti u radu FZ PIO/MIO: Radilo se 2,5 sati kraće sedmično od propisanog zakonom

Ured za reviziju FBiH objavio je izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko/imovinsko i invalidsko osiguranje u kojem su utvrđene određene nepravilnosti u radu uposlenika.

Naime, Izvještaj federalnih revizora daje se na osnovu provedene finansijske revizije, koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i sl.

Na osnovu izvršenih revizija finansijskih izvještaja Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, revizori su dali “suzdržano mišljenje” i to na osnovu toga što nadležnim institucijama nisu dostavljeni potrebni i propisani godišnji izvještaji.

Jedan od prvih nedostataka koji je utvrđen u radu Federalnog zavoda za PIO/MIO, a na koji su revizori skrenuli pažnju, jeste kraće radno vrijeme nego što je to propisano Zakonom o radu.

“Pravilnikom o radu Federalnog zavoda utvrđeno je puno radno vrijeme od 37,5 sati sedmično, koje se raspoređuje na pet radnih dana. Zakonom o radu definisano je da puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično, ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije utvrđeno u kraćem trajanju. S obzirom na to da je revizijom utvrđeno neizvršavanje poslova iz nadležnosti, odnosno dodijeljenih radnih obaveza i zadataka u zakonski utvrđenim rokovima, smatramo neprimjerenim trajanje radnog vremena kraće od 40 sati sedmično”, navodi se u izvještaju.

ANALIZA RADA

Kome revizori uopšte pišu izvještaje kada brojne državne institucije ne popravljaju svoj rad
Iduća stvar koja je ocjenjena kao nedostatak u radu Federalnog zavoda jeste izostanak podataka o radnom vremenu, po poput prekida rada, vremena terenskog rada, neprisustva na poslu, te da pisane evidencije o radnom vremenu koje se vode u određenim službama Federalnog zavoda također ne sadrže obavezne podatke o: početku rada, završetku rada, prekidu rada, vremenu zastoja rada, pripravnosti i slično.

U svom izvještaju, Ured za reviziju FBiH je primjetio da prilikom zapošljavanja nije prezentovana dokumentacija na koji način se vrši izbor zaposlenika koji su zasnovali radni odnos na određeno radno vrijeme.

Revizori su utvrdili da je nakon Ugovora o radu na određeno vrijeme Federalni zavod nije u svim slučajevima izvršio prekid radnog odnosa na najmanje 61 dan – kako je to predviđeno Pravilnikom o radu – već je sa istim osobama ponovo zaključen Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Ured za reviziju FBiH u svom izvještaju , konstatovao je da Federalni zavod ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu ili pravu korištenja građevinskih objekata za dio poslovnih prostora, koje koriste kantonalne službe i ispostave i klubovi penzionera, evidentiranih u poslovnim knjigama Federalnog zavoda.

Na osnovu utvrđenih nedostataka, revizori su dali sljedeće preporuke kako bi rad i djelovanje Federalnog zavoda bio u skladu sa propisima.

Pravilnikom o radu utvrditi puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati sedmično s ciljem pravovremenog obavljanja dodijeljenih radnih obaveza i zadataka;
internim aktom regulisati način prijema zaposlenika na određeno radno vrijeme s ciljem osiguranja transparentnosti kod odabira osoba s kojima će se ugovori zaključiti;
ugovore o radu na određeno radno vrijeme sa istim radnicima zaključivati pod uslovima i na način propisan Pravilnikom o radu.

Podijeli objavu

Možda vas zanima