UZNEMIRUJUĆE: BOSS u posjedu dokaza da je proces vakcinacije građana u BiH moguće bio nepravilan!

Vijeće ministara BiH dostavilo BOSS-u odgovor i uputstva da se neke vakcine prije upotrebe ne smiju protresti, a da se druge moraju dobro promućkati, te da nijedna vakcina protiv koronavirusa nema dozvolu za stavljanje u promet u BiH

Vijeće ministara BiH (akt broj: UPI-0-29-2-0-21) dostavilo je BOSS-u informaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (broj: 10-02.3-593-1/21) po zahtjevu za pristup informacijama o vakcinaciji protiv koronavirusa, što zahtijeva posebnu pažnju građana jer se zvanične informacije o vakcinaciji ne slažu sa uputama proizvođača vakcina, te će BOSS nakon detaljne analize objaviti sveobuhvatan izvještaj, a za nedostavljene odgovore već su poduzete pravne radnje, istakao je predsjednik BOSS-a, Mirnes Ajanović.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je u odgovoru Vijeću ministara BiH i BOSS-u, između ostalog, navela, citiramo: “U vezi sa vašim upitom obavještavamo vas da niti jedna vakcina protiv Covid-19 nema važeću dozvolu za stavljanje u promet u BiH, kolokvijalno rečeno nije registrovana. U postupku registracije je ruska vakcina”, završen citat.

Iz uputa proizvođača vakcina izdvajamo informacije koje do sada nigdje nisu zvanično dostavljene od strane državnog organa, između ostalog, za Pfizer vakcine, navedeno je, citiramo: “Kada je vakcina na sobnoj temperaturi, nježno okrenuti bočicu 10 puta. NEMOJTE tresti bočicu. Napomena: Ako se bočica protrese, bacite vakcinu”, završen citat.

Za vakcine Sputnik je navedeno, citiramo: “Nije dopušteno protresanje bočice ili ampule! Sadržaj pažljivo promiješajte laganim kružnim pokretima.”, završen citat, a za vakcinu AstraZeneca, citiramo: “NEMOJTE tresti bočicu.”, završen citat.

Navedeno obavezuje Vijeće ministara BiH kao i Agenciju da što prije obavijeste javnost da li zdravstvene ustanove primjenjuje uputstvo da se bočica vakcine prije vakcinacije mora nježno okrenuti 10 puta i da se bočica mora baciti ako se protrese, a da se druge vakcine moraju pažljivo miješati laganim kružnim pokretima i da nije dopušteno tresti bočicu. Potrebno je objaviti zvanične garancije da se bočice vakcina nisu i neće protresati prilikom transporta do mjesta vakcinacije, te šta se to “lomljivo” nalazi u vakcini zbog čega se mora baciti nakon što se protrese, a posebno što je u uputstvu vakcine Sinopharm navedeno, citiramo: “Vakcinu snažno protresti prije upotrebe.”, završen citat, a u uputstvu vakcine Sinovac, citiramo: “Prije upotrebe dobro promućkati.”, završen citat.

Podijeli objavu

Možda vas zanima