Za Opće izbore u BiH se prijavio rekordan broj političkih subjekata

U Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) obrazložili su do sada realizovane aktivnosti za predstojeće Opće izbore. Između ostalog, osvrnuli su se na broj ovjerenih političkih subjekata i onih iz inostranstva koji su se prijavili za glasanje.

Predsjednik CIK-a Suad Arnautović je ukazao da je ovjereno 145 subjekata, od čega je 90 stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Napomenuo je da je na posljednjim Općim izborima bilo 128 subjekata.

Na novinarsko pitanje da li je ovo najveći broj subjekata do sada, odgovorio je potvrdno te obrazložio zašto je to tako.

“Da, to je moj odgovor. Imamo rast broja stranaka iz izbore u izbore. Trend je povećavanja sa 50 na 80, sa 80 na 130. Ogroman je broj stranaka i mi godinama na to ukazujemo. Imamo vrlo liberalnu politiku za registrovanje stranaka, ali nemamo sinhronizovanu legislativu. Stranke se registruju na 16 sudova, a kriteriji za registraciju su različiti. Onda kada se stranke formiraju imaju pravo da se kandiduju za bilo koju poziciju u Bosni i Hercegovini”, objasnio je Arnautović.

Poručio je da je potrebno mijenjati zakon kojim se tretira registracija stranaka.

Očekuje da će biti i veći broj pojedinačnih kandidata od broja kandidata na posljednjim Općim izborima kada ih je bilo 7.500.

Napomenuo je da osobe koje su na izdržavanju kazne ili koje su pod optužnicom, a nisu se, kako je rekao, povinovale pred sudom ne mogu biti kandidati. Kandidati ne mogu biti ni pojedinci iz javnog sektora. Prema njegovim riječima, mogu biti kandidati ako podnesu ostavke.

“Ako CIK utvrdi da osoba nije podnijela ostavku, izvršit će se uklanjanje sa kandidatske liste. Ako se nakon ovjere utvrdi da je kandidat, a nije podnijela ostavku, toj osobi neće biti dodijeljen mandat”, ukazao je.

Arnautović je, između ostalog, naveo da je u Njemačkoj više od 5.000 ljudi unijelo podatke potrebne za registraciju za glasanje, u Švedskoj više od 2.000, u Austriji 1.900, u Švicarskoj 1.750. Podsjetio je da ovo nije konačan broj (može biti manji ili veći), jer se vrši provjera ispravnosti prijave.

Ukazao je i na poteškoće u prijavi birača izvan Bosne i Hercegovine

“Usporena je prijava, što je posljedica neblagovremenog osiguranja finansijskih sredstava u zadanom roku. Radi se o kompleksnim provjerama za koje treba stručno osoblje”, istakao je predsjednik CIK-a.

Pozvao je sve građane da ostvare uvid u biračke spiskove, za koje je naveo da će biti izloženi do 4. jula, te da centru za birački spisak svoje lokalne zajednice dostave primjedbe ako uoče nepravilnosti. Spiskovi će biti istaknuti u svakoj mjesnoj zajednici. Također je pozvao stranke da kandidate prijavljuju preko interneta, tj. stranice eizbori.ba.

Ocijenio je da CIK transparentno djeluje, tj. da je vrlo otvoren prema javnosti.

Podijeli objavu

Možda vas zanima