Advokat Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu protiv vlasti KS zbog indirektnog prisiljavanja djece na vakcinaciju protiv C-19

Advokat Mirnes Ajanović podnio je krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv premijera Vlade KS Edina Forte, ministra zdravstva Harisa Vranjića, ministrice obrazovanja Naide Hota, rukovodioca Zavoda za javno zdravstvo KS Aide Pitić i drugih odgovornih lica zbog diskriminacije predškolske, školske djece i srednjoškolaca i njihovog indirektnog prisiljavanja na vakcinaciju protiv COVID-19 uskraćivanjem aktivnog prava na obrazovanje.

Prijavljeni su učestvovali u kreiranju i provedbi dokumenta „ANEKS 2″ metodološkog uputstva za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARS-CoV-2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo. U Aneksu 2 je naznačeno da u slučaju da je u jednom odjeljenju dvoje ili više zaraženih – djeca koja su vakcinisana protiv COVID-19 nastavljaju redovnu nastavu a nevakcinisana djeca moraju od kuće pratiti on line nastavu. Time je direktno prekršen član 177. Krivičnog zakona FBiH i član 2. i 4. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, te su izvršena i druga krivična djela zbog različitog postupanja u okolnostima kada vakcinisani mogu biti zaraženi i prenijeti zarazu kao i nevakcinisani.

Ovakva diskriminatorska praksa vlasti proglašena je neustavnom od strane Ustavnog suda BiH, u predmetu broj AP-3932/21 od 23. 02. 2022.godine presudom da epidemiološke mjere u Kantonu Sarajevo zadiru u pravo na privatan život, da je djelovanje vlasti protivno vladavini prava, demokratskom poretku, osnovnim demokratskim principima i da se radi o ozbiljnom kršenju ljudskih prava iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije.

Podijeli objavu

Možda vas zanima